New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muzeko wapulao yatifo uyemisizwe

Muzeko wapulao yatifo uyemisizwe

2021-04-26  Maria Sheya

Muzeko wapulao yatifo uyemisizwe

Muzeko wamusali mwatolopo ya Windoko yanyaziwa kakulifa baana kubulaya musala ahae, uyemisizwe kulumelela yomuñwi wababanyazwa kukandekisana ni muyemeli wahae yasanzo ketwa.

David Kondjara walilimo zemashumi amalalu kazesilezi, ili wabulalu mwataba naketezwi Paulus Shilongo kuba muyemeli wahae kikatengo kakabona zabayemeli. 

Khuta nelaezi kuli Shilongo una ni kukandekisana ni Kondjara kuli azibe lika kaufela. 

Muatuli Johanna Salionga naelelize Kondjara kuli taba yamuyemeli haki libaka leli kona kuyemisa taba, mi khuta haina kuzwelapili kuyemisa taba kwapili.

Kondjara unyaziwa hamoho ni Annastancia Lubinda, Donald Hindjou, Abiud Uazeua, ni Dollam Tjitjahuma hala lifu musala Lubinda, Peter Riscoh Muleke, yana timezi mwabusihu bwa la 29-30 Liatamani 2015. 

Yana nyazwa wabusilela David Matali satimezi. Bazekisi ba akaleza kuli Lubinda nalifile Matali, Kondjara, Hindjou, Uazeua ni Tjitjahuma kuli babulaye muuna ahae katifo ya N$5 000. 

Mwamanzwi akuipulela ane afilwe fapila muatuli, Lubinda naize neli siezwa mwataba ya bubangoki mwalubasi, mi nanatiwa nako kaufela mane nako yeñwi napilezi falinala.

Taba yeo netisize kuli abate nzila ya kuitukulula, mi naize Matali kiyena wakumushonga kuli abulae muuna ahae, mi namubulelezi za mutu yana kona kumufa mabeela, kono hase kupala namukakanyelize kwabatu bababulaya kakulifiwa masheleñi. 

Kiha balizeza mi nebakile bamutomela N$ 7 00, kono amano ikupilela tifo sekuta fa N$5 000.  

Mwa manzwi ane bafitisize mwa khuta, Kondjara ni Hindjou nebaize nihane baliteñi kwasibaka sa kezahalelo, nebasikaba ni kabelo mwakezo ya bubulai. 

Babulela kuli Uazeua ni Tjitjahuma kibona bakubulaya nyandi katuso ya Matali.

Bubeli babulela kuli Lubinda naliteñi kanako ya kezo mi nabulelezi baana kuli “babulaye kapili”. 

Lubinda mwamanzwi ahae naize nakupile nyandi muuna ahae kumuisa kwalisa la Goreangab mwalizazi leo, kuyonga masheleñi kumutu yomuñwi, kono inge aziba kuli nekuna ni mapondo bane baba libelezi. 

Situpu sa nyandi nesikile sa fumanwa mihato yesikai kuzwa kwamotokila yahae yene siilwe kwalisa la Goreangab. 

Baba nyazwa bazekiswa hala litaba za kubulaya, busholi, ni kusinganyeka mulelo wakubulaya. 

Baba nyazwa bayemelwa kibayemeli Mbanga Siyomunji, Milton Engelbrecht, ni Natji Tjirera. Marthino Olivier uyemela muuso.


2021-04-26  Maria Sheya

Share on social media