New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nakufekelelwa uufuthi a dhipagwa kaakwashigwana

Nakufekelelwa uufuthi a dhipagwa kaakwashigwana

2021-02-24  Victoria Kaapanda

Nakufekelelwa uufuthi a dhipagwa kaakwashigwana

Omunamimvo 37 okwa dhengwa kaakwashigwana sigo omeso, sho anuwa a teya nokuyuga egumbo limwe lyi li momukunda Othingo muuninginino wOshakati

Omupopiliko gwopolisi moshitopolwa shaShana Frieda Shikole okwa ti oshiningwanima shoka osha holoka mokati kuusiku wOmaandaha lwopotundi 00h00. Otaku hokololwa kutya omulumentu ngoka edhina inaali pitithwa kopolisi oshoka aakwanezimo ye kakwa li ya tseyithilwa ethimbo ndyoka, okwa li a iteyele megumbo ndyoka tango Osoondaha omanga kamu na omuntu, e ta ka galuka ishewe mOmaandaha.
Omulumentu ngoka okwa yambukile momukunda Omaalala moshitopolwa shaShana, ashike pethimbo lyoshiningwanima okwa li ha zi kOnawa.  
Shikole ta ti, okwa li a dhengwa anuwa kaakwashigwana niiti nomapokolo sigo omeso. Otaku hokololwa kutya iinima mbyoka a li a yaka, okwa li ya monika yo yimwe okwa li eyi holola ethimbo ta dhengwa. Kuuyelele wa gandjwa kugumwe a li poshiningwanima mpoka, okwa ti, egumbo ndyoka kwa li lya ponekelwa olyomupolisi gwomukiintu ngoka hazi mo oye awuke. Otaku hokololwa kutya omulumentu ngoka okwa li a yaka omasiku gaali galambathana, omanga mwene gwegumbo a ya kiilonga. Ta ti, mongodhi yanakusa omwa li mwa adhika uutumwalaka uufupi kutya, oya mona ohauto, opo ye ye ya  tumbeko iinima mbyoka. Otaku hokololwa kutya okwa li a yaka mo esiga, ohaasa, ombete  oshowo okashina kolusheno. Opolisi moshitopolwa shaShana oyi li molukongo lwaamboka ya li mekwatathano nomufuthi ngoka, kehe ngoka e na uuyelele na lopotele opolisi yi li popepi naye. Oya kumagidha natango oshigwana shi kale tashi lopota iiningwanima yoludhi ndoka, opo aafuthi ya kuthwe mo mokati koshigwana, ndele ina ya ikuthila oveta. Merky Shigwana gwomomukunda Othingo okwa ti, okangendjo kuusiku itaka gwanitha po we iilonga yako. “Aantu nale kakwa li haya ende konima yoowili dha tulwa po, shoka kwa li hashi tu tula megameno, oshoka aafuthi kakwa li taya vulu okuyaka,” Shigwana ta ti ngaaka. Aapolisi ihaya kala mo we moomapate, aafuthi paife oya manguluka okweenda nokulonga iilonga yawo uusiku. “Okangendjo kuusiku sho opo ka li ka tulwa miilonga, iimbuluma okwa li ya shonopala,” ta popi ngaaka.
Ta popi ta ti, okangendje kuusiku inaka hula po we, nonando omukithi gwocorona ogwa hulu po.


2021-02-24  Victoria Kaapanda

Share on social media