New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Namibia ikwala tekiso yalikomu mwa South Africa

Namibia ikwala tekiso yalikomu mwa South Africa

2022-08-29  Staff Reporter

Namibia ikwala tekiso yalikomu mwa South Africa

Mubihi waMutende

 

Namibia ikwalile tekiso yalikomu zepila mwanaha South Africa, kasamulaho akuzuha kwabutuku bwa taku ni mulomo mwanaha yani. 

Mwasitatimende kiLikolo la Njimo, Mezi ni Mubu, yabona zamipendo yalikomu Albertina Shilingo naize naha Namibia ibeile tibelo yeo kutibela kuambalakana kwabutuku bwa taku ni mulomo. Liluko hape libeile litaelo hala kuleka lico mwanaha South Africa, konji zelekiwa kwalintolo zelemuhilwe. Hape hakuna likomu zataku ni mulomo zena nikubulukwa mokukutuzwi lico. Mi hape lico liswanela kubulukwa mokuna ni mufutumala. 

Tibelo ibeilwe hape hala kulonga lico mwalimotikala zesika alafiwa kibababona zalikalafo zalikomu mwanaha South Africa. Mi hape limotikala ze alafilwe lina nikufiwa pampili yabupaki halikena kwamuseto wanaha Namibia. “Limotikala liswanela kulongiwa nikukwalwa mwaketelelo yababa bona zalimunanu mwanaha South Africa.  Limotikala liswanela kukwaliwa mwanzila yebona kuli hakuna zesika lumelelwa zena niku ekezwa fahalimu,” kubaleha sitatimende. Kalulo yeo itekelwa kukataza balimi babaitinga fakuleka lika mwanaha South Africa.


2022-08-29  Staff Reporter

Share on social media