New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nandi-Ndaitwah uliza mulupa waswalisano

Nandi-Ndaitwah uliza mulupa waswalisano

2022-12-05  Albertina Nakale

Nandi-Ndaitwah uliza mulupa waswalisano

Mubakweli kumueteleli wakopano yaSwapo ili yasanzo ketiwa hape Netumbo Nandi-Ndaitwah, uitamile kuzwisezapata swalisano mwakopano yebusa. Likwambuyu walitaba zakwanda naha nanyatezwi kuba mubakweli wakopano ya swapo, kasamulaho akuteula Ngambela Saara Kuugongelwa_Amadhila, ni likwambuyu wasilalanda Pohamba Shifeta. Tulo yahae imusutisa bukaufi kunga ofesi yetuna mwanaha, kakuba muipapati wakopano ya Swapo mwaliketisa zasilimo sa 2024. Ukaba yena musali wapili kuetelela kopano ya Swapo, mi haiba inge atula ikaba yena musali wapili kuetelela naha Namibia. Kutiiseza kutwano ikaba taba yabutokwa ku Nandi-Ndaitwah.

“Niitukiselize kubelaka ni mina ili kuli luzwisezepata kutwano mwakopano. Kopano ya Swapo kikopano yakwapili mi lukona feela kunyatela cwalo haiba inge lubeleka hamoho,” nabulezi. “Kakuba mubakweli wakopano ya Swapo, swalisano kona taba yabutokwa hahulu kuna. Mushemi waluna wapili (Sam Nujoma) hañata uluhupulisanga kuli sicaba sesi swalisana sika tula. Halukoni kuambuka swalisano haiba lubata kuli Swapo izwelepili kutula.” Kanako yaliketisa Nandi-Ndaitwah nafumani 421, hakubapanywa ni 270 yane afumani Kuugongelwa-Amadhila ni 91 yane afumani Shifeta. Naitumezi hape kubane bamubotezi kanako yalipapazo. Nasusuelize limembala kuzwelepili kubeleka hamoho.

“Nibata kuitumela kwabaipapati kaufela kasitulo sa mubakweli kumueteleli ni kutwano yebonahezi. Seli nako yakuli luswalisane ni kuitukiseza liketisa za 2024. Lukaya teñi kakuba kopano yetiile ni sicaba silisiñwi. Lukabona kuli kopano ya Swapo iyo tula.” Nandi-Ndaitwah nasepisize naha kuli uitukiselize kubelekela bayahi banaha Namibia. Batuli babañwi neli muñoli yomuhulu Sophia Shaningwa yane akutisize situlo sahae kakufumana 440, kasamulaho akutula muongaongi wasikiliti sa Oshikoto Armas Amukwiyu yane afumani 343. Uahekua Herunga yane alwanela bubakweli muñoli nafumani 363, Evelyn !Nawases-Taayele nafumani 326, mi David Hamutenya nafumani 92. Herunga natuzi liketisa zamakutela ni Hamutenya kakufumana 414, mi Hamutenya nafumani 168.


2022-12-05  Albertina Nakale

Share on social media