New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Natu simanekeni omithigululwakalo - Nujoma

Natu simanekeni omithigululwakalo - Nujoma

2023-07-06  Max Heinrich

Natu simanekeni omithigululwakalo - Nujoma

ONGWEDIVA -  Olufuko nuumvo otalu dhimbulukiwa oshikando oshitimugoyi mOutapi, nolwa kala noku shi pondola nonando lwa li lwa kalekwa uule woomvula mbali molwomukithi gwoCovid-19.

Ta popi peegululo lyopambelewa ohela, omukokolipresidente Sam Nujoma okwa ti Olufuko omuthigululwakalo osho wo ompito yokulonga aakadhona ya tseye omuthigululwakalo dhawo.

“Nonando elongo ndika olyi li pamuthigukulwakalo gwOshiwambo, epititho ndika okuza kuukadhona okuya muukiintu ompito okutaambathana omauyelele gopethimbo lyongashiingeyi ngaashi okuninga omategelelo,” Nujoma ta ti ngaaka. Nujoma ta ti oshigwana osha pumbwa okusimaneka omithigululwakalo.

“Otandi indile okangundu kokulongekidha Olufuko opo kaaka pume mo mondjila nomalalakano gopetameko lyolufuko, ngoka ge na ompito yokuyumudha omithigululwakalo dhOshiafrica ndhoka dha yiwa moshipala kuukoloni,” Nujoma ta ti. Ta ti kutya olufuko italu kumike aanona ya hokanwe, ashike okupita ashike okuza kuunona okuya kuukuluntu.

“Aakiintu aakokele ohaya longo aakadhona nkene ye na okwiihumbata ongaakiintu. Ohaya kumike aakadhona ya kale inaaya gumwa sigo taya hokanwa, osho wo okulonga aanona mboka nkene ye na okusimaneka omalutu gawo. Olufuko olu lile po oku ya kwathela ya kale aayinekelwa moshigwana mboka ye na onkwa nomithigululwakalo dhawo,” Nujoma ta gwedha po.


2023-07-06  Max Heinrich

Share on social media