New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nganate meriheke Omaheke oku havara eta ro Covid19

Nganate meriheke Omaheke oku havara eta ro Covid19

2021-09-17  Kae Matundu-Tjiparuro

Nganate meriheke Omaheke oku havara eta ro Covid19
Top of a Page

Otjomuise- Orukondwa rwa Maheke runa ape avehe kumwe ovature o 50,000 posia nai ngunda nai mba havara eta ro Covid-19 0 16,000 uriri.

Munao Ongooneya ya Maheke, Pijoo Nganate, otjeno' tukosi mo u tukondua auhe hambombari wa Maheke oku tunduuza ovature kutja ve havare eta. Erero wari mo Tjovazandu wina eye pakarere po tji tjitwa tjo ku yakura ombatero yo tji mariva okuza ko Omaheke Regional Farmers Union (ORFU).

O ORFU ya yandja o N$65,000 ko tuwano two va Þuta mo Maheke kutja tu va tere nato ozo ngondjero zo ma rwisiro wo Covid-19. Munao Nganate opu meriyarikaøene kovature va Maheke oku havara eta ro Covid-19. 

Ngunda aperi nao okuza ke rero nambano ovandu mbu ma ve yandjerwa po ma woronganeno mo ru panda kangamwa ovandu mbeheri kombanda ya 150. Otjiuru tjEhi, Omutjuøikwa Hage Geingoba, wa tjivisa nao tja tjivisire omazeva omape wo Covid-19 ngu ma ye yam o maunguriro nambano tjinga inga nge karapo ayeere komayandero Oritjatatu mo mu rongo nambari yo u tuku ri pendukire Oritjaine. Matja otjivarero tjo va worongane tji tjari ovandu esere, nambano tja yerururwa nganduu tjiyeri 15 komweze mbu ma uyende mo mu rongo nambari yo u tuku. 

Omena ro kutja ovivarero vio ma hwangero omape wo Covid-19 via hingi ama vi henunuka okuza kotjikando otjiseinina pondjivisiro oitja 33 yo ngaro yo ma hwangero wo mutjise imbwi omweze mbwa zu ko imbwi Katjose tjiyari 13. 

Otja ko ndjivisiro ye yapa yuva ohunga no ngaro yo Covid-19 mehi, tjiyari 13 ku Katjose ovandu avehe kumwe mba munikwa oupe no mutjise imbwi yari 130. Nu Oritjavari otjiuru tjehi tja tjivisire omazeva omape tjandje nambano otjivarero iho tja henunuka tjeya povandu o 68 avehe kumwe mehi. Tjingetjo wina po zo mbakero ovandu ka ve sere oku tanana o 150. Posia ngunda omundu ngwaÞu iyo Covid-19 maso ku horekwa mo ma yuva omurongo. Nu wina nambano oruveze ro mundu auhe ndu ma so kutja uri poye eyuva tji ra hiti, omurongo naimwe yongurova nganduu moine yetuka huka ye yuva ependukirwa.

 Wina oruveze ro ma randisiro wo ma vinu po zo mbuharwa noundikotjo wo ma vinu rwa haraharisiwa okuza nambano mo miviu yo muhuka nganduu mo rurongo wo ngurova Omandaha nganduu ko Ritjatano, no Rovungura nganduu moimwe yo mu tenya ngunda Osonadaha no ma yuva wapeke wo ma suviro ozonganda inÿa ama zeso kupata no ma vinu aye ha sere oku randa me yuva indi. 


2021-09-17  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media
Bottom of a page