New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Njanji yelelelwa Katima ika hulisa milafo

Njanji yelelelwa Katima ika hulisa milafo

2022-04-25  Edgar Brandt

Njanji yelelelwa Katima ika hulisa milafo

Muzamaisi wakatengo katolopo ya Katima Mulilo Raphael Liswaniso, ulumela kuli tolopo yefumaneha kwamuseto kiya butokwa mwakuzwisezapata litaba zalipisinisi mwasikiliti. Hana bulela ni New Era Liswaniso naize buñata bwa likiliti mwanaha lika tuseha lika halika luka. Patisiso yacwalecwale hala kuyandulula nzila ya njanji mwanaha Namibia nefumani kuli purojekiti yakonahala kuli izwelepili. Patisiso nefunduzwi kililuko la linzila ni misebezi, mi ne ezizwe kikampani yesimuluha kwa Mumbai yezibahala kaMR Technofin. 

Muuso wanaha Namibia ni Panka yaZwelopili mwa Afilika neli sulile masheleñi ane abelekisizwe, mwapatisiso ya kuyandulula njanji kuzwa naha Zambia kufita Katima Mulilo ni kuliba Grootfontein. “Viki ni viki matiraki alikana sikiti afita mwa Katima Mulilo. Likezo zeo lisinya hahulu mikwakwa yaluna. Kacwalo, kuyaha njanji yefita mwa Katima Mulilo kuliba linaha zeli bukaufi, kuka pulusa mikwakwa yanaha Namibia, mi kuka konahalisa libyana kufita hande kwalinaha zeli bukaufi,” nekubulezi Liswaniso.  Naekelize kuli kunyatelwa kwapatisiso kimubuso haki kuli “kitaba yene sika itekelwa”. 

Naekelize kuli “tolopo ya Katima Mulilo itukiselize kualabela kwalitaba zetuna zeo zalipisinisi” mi mubu uteñi wakutisa zwelopili.” Hala milelo yakuyandulula nzila yasitima, kikuhulisa likezo zamilafo mwanzila yemata kuzwa likamba la Walvisbay kuliba Lubumbashi mwanaha DRC. Mulelo wakuyaha njanji hape ungiwa kuba nikolo yakutisa zwelopili mwa Katima Mulilo, teñi milafo ikona kubulukwa pili isika lekiswa kwalifasi lote. Mikoti yamilafo ni kopa mwanzila yeo ika konisa naha Zambia, Namibia ni DRC kulekisa kopa ni milafo yeñwi kwabaleki mwanaha China, Europe ni America.


2022-04-25  Edgar Brandt

Share on social media