New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / O EEFA ma itara mo zo vandisa tjimanga 

O EEFA ma itara mo zo vandisa tjimanga 

2022-06-10  Kae Matundu-Tjiparuro

O EEFA ma itara mo zo vandisa tjimanga 

Tja kambura ozotjikira zo rutu ro vatuta va Pukiro indwi o Eastern Epukiro Farmers Association, ousupi o EEFA, tjimwe tja tandere kutja ma yandja ko mbango, ombwiko yo rutu indwi.

Otja ko uøepo wo rutu indwi no vaÞuta, nai ombwiko pu yee kurarera ka po mba puyari ozombura ndano Katjinduu Tjahuha, ngwa toororwe rukwao otjo humaamise wayo wo vi havero tjiyari 14 ku Kambundu. Makuzu tja kambura ozo tjikira otjikando otjitenga ozombura ndano nÿakapita tjandje membo ro mbaanga ro rutu muna ape N$17,000 nu nai tja ya ruka mo tjihavero tjingetjo tjandje muna ape N$200,000.

Otja ku Tjahuha omuni mehungi ndari naro kuna Iritjiua Murangi katjisupi mo Mbako Kourama yOmurari wOndjivisiro Ombaranga wo Namibia Broadcasting Corporation (NBC), ouveruke wombwiko yo EEFA oheperero tjinene kutja ndinondi oyo iyenene oku vatera otjiwaøa mo viÞo peke peke tjimuna ouveruke no mahongero. Tji tjiri tjimwe tjo tupa o EEFA kehi younane we mbu ya seko ozondambo ozo munikwa.  

Tjimwe tjo zo nÿero no zo ndando Tjahuha nÿe nazo okwiisapo ozo paramita okuyeta ozovandisa, ndjiri ondando ounane we mbu ma uwire nayo mo ndjira tjimanga. Matja ihi otjiøa tjiva vaserwe natjo nu tji va kararisire popezu. Posia avemunu kutja ma veundju ombongarero onene yo rutu oyo nai ndjeere ndja kapita. Posia ma rongerisa na rakiza ko vaÞuta kutja ovandisa ka tjiøa tjo hakahana posia urongerisiwa ape omieze hamboumwe. Nu zehepa wina oviungurisiwa mbiri mo ngaro yo ma ungurisiro  nu vio ruveze rwa kandinondi tjimuna ovivihe. Otjivarero tjo vi nawinyo wina tjso okurira tjo pu ma pehee  kutja ovaÞuta veÞize ovinamwinyo viao nganduu ovandisa tji ma iya na ve hevi twara ko ma randisiro warwe kwarwe. 

Ovanane ovape ovomba oure wo zo mbura ndano nÿu ma zeya. Okomiti Ongaendise yOviungura okuza keyuva ngaa keyuva o Katjinduu Tjahuha (Omuhaamise) na Zebby TjiÞunga (Omuhaamise wOkehi); Omutjangerepo Margareth Karuuombe na Job Murangi kehi ye; OmuÞize wOmbwiko o Ngurimuje Marenga  na Ancia Katjiteo  kehi ye ; Omutandavarise  Kauetu Murangi na Kiss Mbangura.

Otjirata ma tji haamisiwa i Supii Tjiramba no uøepo warwe watjo oo Ivor Kahimise,  Hugo Kandovazu ,Natjana Karuuombe  na Rijamekee Nguvauva .


2022-06-10  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media