New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ohanona ya ekelwahi mokandjugo

Ohanona ya ekelwahi mokandjugo

2022-10-20  Victoria Kaapanda

Ohanona ya ekelwahi mokandjugo

Ohanona opo ya valwa oya thikile muuyuni onga oshihakanwa shoshimbuluma shoka sha lulila oshigwana shoku ekelahi oohanona. 

Opolisi oya ti ohanona ndjoka oya li ya ekelwahi mokandjugo Osoondaha komukunda Ondjungulume moshitopolwa shaMusati. 

Okanona hoka ka li ka adhika ke li kokandjugo ka sa, oka ningi oshihakanwa nonando oshigwana tashi kumagidhwa esiku kehe opo kaashi ekelehi we oohanana. Aaleli oshowo uuministeli wuukashikekookantu owa kala nokukumagidha aakiintu kombinga yaashoka ye na okuninga uuna kaaye na ohokwe noohanona dhawo nenge uuna ya iyadha momategelelo inaaga longekidhwa.

Iikundaneki oya kala nokutseyithila oshigwana nkene shi na okuninga, oshowo mpoka shi na okuthiga oohanona pehala lyoku dhi dhipaga nenge oku dhi ekelahi momatoto.

Oshigwana osha kumagidhwa aluhe shi kale tashi thigi oohanona pomahala ga gamenwa, ngaashi iipangelo poosasiona dhopolisi oshowo poongeleka. Ohamba yaUkwanyama Martha Mwadinomho yaKristian Nelumbu, naye wo okwa li a yi mo moshinima moka, kwali a hiya kukehe omukiintu e na okanona inee ka hala opo e ka fale kuuhamba. 

Uuna gumwe ta thigi ohanona pomahala ngoka, itaka pulwa omapulo gasha ye ita mangwa po, ihe ohanona otayi tambulwa ko ashike.

Moshiningwanima shika shongashingeyi, opolisi moshitopolwa shaMusati oya manga po omukiintu gomimvo 28 ngoka a li a ekelehi ohanona ye tayi tengenekwa kutya okwa li ya valwa muusimba wu li poomwedhi hetatu dhu uka pomugoyi. Omudhimba gwokanona hoka okwa li gwa monika komweendanandjila ngoka a li a yi mokandjugo moka a li a ka ikwathela. Otaku hokololwa kutya omukiintu ngoka okwa li e ekelehi ohanona ndjoka kokandjugo, haka longithwa kukehe gumwe moshigwana. Naku ekelahi okanona ngoka okwa patululilwa oshipotha shedhipago.

Opolisi oya ti, aakwanezimo okwa li ya lombwele opolisi kutya oya li ya dhimbulula omukiintu ngoka kutya okuna ela, nonando kakwa li a talele po oshipangelo.

Ta yi ti, kape na uuyelele wothaathaa nkene i imonitha okanona. Shoka osha holoka ashike omasiku omashona, sho omukiintu omulongwa kosikola yoshiputudhilo shopombanda IUM a li a mangwa po sho a ekelehi ohanona metoto lyiiyagaya.

Omukiintu ngoka anuwa okwa li a lopotwa kuhe, ngoka e li e na ontseyo kutya okwa li e na etegelelo.

Otaku hokololwa kutya he yomukiintu ngoka okwa li e dhi eta puuyelele sho a li u uvu ohanona ya ekelwahi kosikola hoka.

Moshiningwanima inaashi faathana, olutu lwomulumentu gumwe anuwa okwali lwa itsuwa miihwa, konima sho a li a iyaka moshipangelo shepangelo shaCentral moWindhoek moka a li ta mono uuhaku. Opolisi oya ti, olutu lwomulumentu ngoka okwa li lwiitsuwa momasiku 14 Kotomba nuumvo, nokakwa li lu shiwike kutya olwa lye, oshoka ka kwali aandhika nuuthmba wa sha kolutu.

Tayi ti, konima aakwanezimo ya li ya yi molukongo, okwa li lwa adhika kokila yomidhimba dhopolisi moWindhoek.

Opolisi oya ti kayi na uuyelele natango kutya eso lyomulumentu ngoka olya etwa koshike.

Nakusa okwa tseyika nedhina Titus Gariseb

– vkaapanda@nepc.com.na


2022-10-20  Victoria Kaapanda

Share on social media