New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okaana (8) ka kwatelwa onghonga motaksi 

Okaana (8) ka kwatelwa onghonga motaksi 

2023-03-15  Festus Hamalwa

Okaana (8) ka kwatelwa onghonga motaksi 

Okaana keedula hetatu vati oka kwatelwa onghonga motaksi komulumenhu weedula 35 ou he ka twala noku ke ka tala kofikola.

Oshiningwanima eshi osha ningilwa kEkuku mOshakati pokati komafiku 06 na 07 Maalisa neudo.

Commissioner wopolifi moshitukulwa shaShana Naftal Lungameni Sakaria okwa hokolola ta ti okaana aka vati oka kwatwa onghonga lwoikando ya yooloka ngeenge taka talwa kofikola komufekelwa.

Omunyonena ou vati ohau ningilwa mondjila ngeenge omufekelwa a ka tala okaana kofikola kOngwediva noku ka twala keumbo lavo kOshakati. 

Vati ina yokaana okwa didilika okaana kaye itaka dulu okuenda efiku limwe ka dja kofikola naashi e ka pulapula oka lombwela ina kutya oka longelwa omunyonena wopaixulo komulumenhu oo.

Opolifi oya hokolola tai ti omufekelwa alushe ngeenge tava di kofikola nokaana oha kanghameke otuwa yaye koshi yomiti ndele ta kwata okaana onghonga.

Omufekelwa okwa kwatwa po nota pangulilwa oshibofa shekwatonghonga, nomakonako opolifi otaa twikile.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-03-15  Festus Hamalwa

Share on social media