New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okaana ka fya konimaeshi ka lika keyoka

Okaana ka fya konimaeshi ka lika keyoka

2023-11-07  Festus Hamalwa

Okaana ka fya konimaeshi ka lika keyoka

Okaana keedula nhee oka xulifa konima eshi vati ka lika keyoka keenyala.

Oshiningwanima eshi osha ningilwa meumbo lavo efimbo lomutenya.

Oshiningwanima osha ningwa mexuliloshivike momukunda Iindongo Yaakeluu moshitukulwa shaShikoto.

Nakufya okwa tongolwa oye Hendrick Heelu omukalimo womomukunda Iindongo Yaakeluu. Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShikoto Inspector Ellen Nehale okwa hokolola ta ti okaana oka lika pefimbo kwa li tava danauka namukwao weedula nhee. Otaku hokololwa kutya okaana oka kwata eyoka nokulika keenyala. 

Oshiningwanima osha ningwa pefimbo inakulu younona kwa li e li mepya. 

Okudja opo eshi inakulu a dja mepya okaana oke mu lombwela kutya oka lika keyoka nokudja opo oka twalwa koshipangelo. Heelu okwa xulifa mondjila yokuya koshipangelo.

Ovaneumbo ove shi pondola okudipaa eyoka. 

Oshiningwanima shikwao, omulumenhu weedula 34 okwa xulifa eshi a wila mondungu pefimbo kwa li ta teke omeva. 

Oshiningwanima osha ningwa momukunda Ohailungu moshitukulwa shaShikoto efimbo longula mexuliloshivike.

Nakufya okwa tongololwa oye Sackeus Kuunda omukalimo womomukunda Ohailungu. 

Otaku hokololwa kutya ovakwashiwana va hangika pondungu opo ova endelela okukufa mo olutu lomulumenhu ou ashike okwa hangika nale a xulifa.

Lwopokati opo, omulumemhu weedula 30 okwe lituwa kuina e li meemhango a xulifa monduda yaye komukunda Okandina.

Nakufya okwa tongololwa oye Mondjila Ahas Hennoka.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-11-07  Festus Hamalwa

Share on social media