New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okahandja ehi ro tji zeero ro Tjikatjamuaha

Okahandja ehi ro tji zeero ro Tjikatjamuaha

2021-01-29  Kae Matundu-Tjiparuro

Okahandja ehi ro tji zeero ro Tjikatjamuaha

Otjomuise- Okahandja no zo ndendera zako Ehi rOtjizeero rOuvara wOtjikatjamuaha, Ouhonapare wOmbazu wa Maharero ma u tja nao mo ma raisiro owo ngu wa yandja kOtjirata tjOngondononeno wOousemba wOmahi wOtjizeero nOmakotorero wehindi koveni varo.

Orapota yo tji rata ihi mo ma yandero wombura ndjazuko ndji tja yandjere ko tjiuru tjehi Omutjunikwa Hage Geingoba, otjo mu zikimaise wo tjirata nom mu hinde watja, nai kaitjiri kotjiundikwa rukwao tjinga aya handjauka nganduu mot u ngovi. Okahandja no zo ndendera zako muno’ zo farama zo mene wako tjimuna Otjikune; Ongombo kOutokero; Otjikango nOmbotozu.  Tjingetjo wina peno’ zofarama ndewira kehi yo ndendera ya Tjomuise tjimuna Ongeama; Neudamma; Ondekeremba no Kangondo. Ozombongo no zo ngungu peke tjimuna Omusorakuumba; Ombujondjupa; Okahandja; Otjimanangombe; Okandjira; Otjozondjii; Ezorogondo; Otjimbingwe; Ondundu ya Tjozondjupa (Waterberg Plateau); Ohamakari na Pako  wina ouhonapare imbwi mautja owazo.

Ouhonapare wOmbazu wa Maharero komurungu mauyyandja ondunge kotjirata ihi kutja ovitamba 1754;1755 no 1756 mOkahandja vi ya rurwe kuwo kehi youhatoi wo ma kuruhungi mburipo no hepero yavyo.  Mautja ondjuwo ya hongaze wo nganda Tjihima nganduu ozombura omirongo nÿa kapita, yarimbo na I tungururwa airirisiwa o Komando 1 mo Kahandja. OmaÞupa wOmbara Onene, Samuel Maharero, opu ya yakurirwa no ku pakerwa. 

Ozongungu zovahinehuno…Motjozondjii Ovaherero nOvambanderu ovengi mu va tira morumbo rwa Katjombondi tjazumba otutu twao atu nambirahiwa mo zo ndundu vavi za Tjozondjii.

 


2021-01-29  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media