New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okamatyona  ka denga ina ndele taka landifa po ongobe 

Okamatyona  ka denga ina ndele taka landifa po ongobe 

2022-08-08  Festus Hamalwa

Okamatyona  ka denga ina ndele taka landifa po ongobe 

Okamatyona keedula 19 otaka kongwa kopolifi eshi vati ka denga ina ndele ta ka dipaa ongobe yaye nokulandifa ombelela komatala.

Oshiningwanima eshi osha ningilwa komukunda Mpezo koshitukulwa shaKavango West Etitano.

Komufala wopolifi moshitukulwa shaKavango West Commissioner Julia Sakuwa-Neo okwa hokolola ta ti omufekelwa okwa li ta pula ina oshimaliwa shokulanda ongodi.

Vati okudja opo omufekelwa okwa ningila ina omatilifo kutya ote mu dipaa ngeenge ina hala okuyandja oshimaliwa.

Opolifi oya hokolola tai ti omufekelwa okwa shinga mo ongobe ya kula yohove moshuunda ndele ta kei dipaa noku ka landifa ombelela komatala. 

Konima eshi ina yomufekelwa a lopotela opolifi okamatyona okwa faduka po ashike monduda yako omwa hangika oshimaliwa N$7300 sha dja mongobe ei ya landifwa.

Opolifi otai indile moshiwana kwau e na ouyelele kombinga yomufekelwa ou opo oshiwana shi kale sha lopotela opolifi keshe i li popepi.

Ina yo mufekelwa okwa patulula oshibofa shomahepeko omomaumbo noshoyo oshibofa shoumbudi.

– fhmalwa@nepc.com.na


2022-08-08  Festus Hamalwa

Share on social media