New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okanona kasi sho ka lika kondje pokamba yoontauki 

Okanona kasi sho ka lika kondje pokamba yoontauki 

2021-11-25  Victoria Kaapanda

Okanona kasi sho ka lika kondje pokamba yoontauki 

Oontauwuki dhaAngola ndhoka dha gongala pEtunda moshitopolwa shaMusati onkene dha taalela omashongo ga yooloka, mwakwatela iimbambala yo pevi, tayi faalele oomwenyo dhawo.

Okanona komimvo ne, Haleluya Muetulimbua, okasi Etiyali sho ka lika kondje, ethimbo kali kalala naakuluntu yako.

Sha ikolela kuuyelele wa gandjwa komukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaMusati Titus Shikongo, oshinigwanima shoka osha holoka po uusiku, pEtunda mpoka pwa gongala Aangola.

 Otaku hokolololwa kutya okanona, okali ka hulithile mondjila okuya koshipangelo, kOmonawatjihozu, kOshifo.

Titus ta ti, aantu mboka taya lala moondunda yadhika yo yene niihwa kumwe niilapi oshowo iiti, oyeli moshiponga unene kiimbaambala yo pevi oshoka omalukalwa ka geli monkalo ombwaanawa.

Ngoloneya gwoshitopolwa shaMusati Erginus Endjala okwa popile kutya uundhigu otauka holoka, uuna omvula ya loko.

“Onkalo yaantu aakwetu, ondhigu, otayi etitha ohenda noku shololitha. Okutameka kondjala ndyoka ye ya enditha sigo opomahala mpoka taya lala,” ta popi ngaaka.

Endjala okwa ti, aantu mboka ke wete taya ka kala po pomahala mpoka ngele omvula ya tameke okuloka unene.

Ngoloneya okwati, nonando kapena omakwatho gontumba guukilila kutya, ohaya kwathelwa lela kaakwashigwana yaNamibia nokashona ye na po.

“Otuli natango metegelelo, pamwe epangelo lyaAngola opo ngaa tali ya ngaashi lya po pile, sho kwali lyeya okutala aantu yalyo muMalitsa nuumvo, “ Ngoloneya ta ti ngaaka. vkaapanda@nepc.com.na 


2021-11-25  Victoria Kaapanda

Share on social media