New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omagungu inaga indikwa okulikolwa‘ ashike ompango nayi landulwe’

Omagungu inaga indikwa okulikolwa‘ ashike ompango nayi landulwe’

2021-03-29  Victoria Kaapanda

Omagungu inaga indikwa okulikolwa‘ ashike ompango nayi landulwe’

Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaKunene James Nderura okwa ti8 omagungu inaga indikwa oku likolwa, ihe aantu mboka taya likola naya landule oompango nomalandulathana gooyene yoofaalama.

“Aantu mboka haya likola ohaya zi kiitopolwa yilwe, ihe ihaye ya nelandulathano. Ohaya nuka oodhalate dhaantu taya ka likola omagungu, ihe shoka inashi pitikwa,” ta ti ngaaka.

Ta ti, kape na egumbo lyaa na oompango. “Ito vulu okuya mehala lyaantu kuli shi, e to tameke to suukula oombiga dhaantu inoo pewa epitikilo, onkene aantu mboka naya kale taya pula epitikilo tango.”

Nderura ta ti, oofaalama dhimwe odhopaumwene onkene oye na okupula uuthemba aluhe tango kooyene. 

“Mboka taya likola mokuti, ka ye na uupyakadhi, ihe naya kale taya pula epitikilo kooyene yomikunda tango,” a popi ngaaka.

Eelenga lyUukwambi Ndilimani Herman Iipumbu okwa ti, sigo onena miitopolwa yokuuninginino moka hamu kala omagungu, inaya lopotelwa ge li mo.

“Omagungu ohaga hili aantu okuza koombinga noombinga, nongele oga thiki aantu ohatu ya pe epitikilo opo ya ka likole uuna ga kola,” ta ti ngaaka.

Iipumbu ta ti, omagungu ohaga kala unene kUukwaludhi, Ongandjera oshowo koshikandjohogololo shUuvudhiya.

Ta ti, omagungu ngele ga thiki, kape na ngoka ha keelelwa okulikola, ihe naya kale ye na oompapila dhepitikilo okuza kooyene yomikunda.

Natalia Shikesho gwOmoshakati ngoka ha landitha omagungu okwa ti, omagungu oga ninga ondilo, oshoka ihaya vulu oku ka likola we yoyene, ihe ohaya landa taya tota.

“Omimvo dhonale okwa li hatu landa ooshako odhindji, ihe  paife ohatu landa ashike sha ikolelela koshimaliwa shoka tu na po. Oku ka likola ngame mwene ohashi pula oshimaliwa oshindji, nda kwatela mo olefa, iikulya oshowo olukalwa,” Shikesho ta ti ngaaka.


2021-03-29  Victoria Kaapanda

Share on social media