New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ombazu no ngamburiro via wana okuwongera Oruuano okamariva

Ombazu no ngamburiro via wana okuwongera Oruuano okamariva

2022-09-30  Kae Matundu-Tjiparuro

Ombazu no ngamburiro via wana okuwongera Oruuano okamariva

Ombazu no ngamburiro via hovekwa avihina ku hivasana  ndinondi ngurova nganduu ku muhuka ngurova metuwo ro me rinaneno ro Komando 4 yErapi ro Tjiserandu.

Ozokowa zo mayanda ma ze tokasan ozombosiro zo miriu. Po tji tjitwa tjo mbongo yo Ruuano oku tutumuna ombwiko yayo, mena retjise indi o Covid-19 ndja hara ozondovi.  Mo 2019 ombongo ya uta no ruvio rwarwe oku kanga oma tunduuziro wo mbwiko yayo tji ya tanaukira ko ku wonga otjimariva  no zo ngurova zo zokowa  zo mayanda okuza kozo kowa zo tu kondwa.  

Posio mo 2020 no 2021 ape ri tiakaøa Etjise ro Covid-19. 

Munao ndino ngurova na muhuka ombongo otji ma yiutire imba puya rarisire mo 2019. Ozokowa zo Vakuejuva; Ovakuendata; zo mayanda yane ingo omihoko omikutasane,  Ovakuati, Ovakuatjivi, Ovakuatjiti no va Kuenambura; naindjo yo mwangu nerumbi Ovakuahere nOvakwendjandje ma ze kohorasana omiriu. 

Kutja Oruuano  ru ingare ma i kotoka ko zo mbaze zayo rukwao mena re Tjize tji yawa kozongoro mo mbwiko yayo nandarire kutja  kairi haverere mena ro zo ngondjero yazo zarwe peke peke no zo ngumbiro. Opupeere embo ro ko tjikoro ro zo ngurova inÿa ndu ma ritja: Pamwe rukwao kombunda yo Covid-19.

Okowa ndje ri raisa peke ovapuratene otja tji ma veiranda okuyarukirapo okwiimbura nu munao arire ndji ma ihitisa otjimariva otjingi ongurova indjo, maipewa omutundu wo nÿu, nu ye ketambo rayo omutundu ohinga no oitjatatu otjitjuma tjo zo hunguriva zo KFC nÿa pirako. Ovio mbia kwizikwa iyouøepo wo mbongo. 

Ndinondi ngurova oro zo kowa peke peke zo Ruuano ngunda wina zo mayanda ama ze riroro kaÞiÞi oku rihupikira Oroviungura omusema tji ma usire. Pomuvero Ozondola za Namibia mo ngurova. 


2022-09-30  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media