New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ombongarero pu Ngauzepo oyo tjiwa¿a atjihe tja Tjinene

Ombongarero pu Ngauzepo oyo tjiwa¿a atjihe tja Tjinene

2021-02-26  Kae Matundu-Tjiparuro

Ombongarero pu Ngauzepo oyo tjiwa¿a atjihe tja Tjinene

Otjomuise-Ombongarero omayuva wo ma suviro inga pu Ngauzepo oyo tjiwaøa atjihe tja tjinene nu kayo ku ka hungirira ko u zeu wo zo mbara za Tjinene nÿuu kara nawo nu gamba mbuunazo.

Omutjangerepo wOuhonapare wOmbazu wOvaherero, Onongo Mutjinde Katjiua matja. Mazirire komaheya wo zo mbara za Tjinene nÿu ma zetja   ombongarero  indji kayondjo owo no tjiwana tja Tjinene ndji veundja ndji va ningira kOmbara Otjitambi yOvaherero, Ohahende Vekuii Rukoro.

Munao muhuka ozombara za Tjinene otji ma ze woronganene pomuti pu za sewa po mberoo yOuhonapare nganduu Ombara Otjitambi tjiya mana ombongarero yayo oini pu Ngauzepo kutja naøi tji ya mama imbo maizevaza.  

Rukoro wa tjivisire mOmurari Wondjivisiro Ombaranga otjiveke tjitja zuko kutja omayuva wo ma suviro inga mai ko Tjinene ™ma ka tarasana movitoke.∫ Posio Nguvijita Toromba, omutjangerepo wotjitiha tjOmbara Simeon Murangi, matja ozombara za Tjinene, mu muna Murangi, Usiel Kambirongo, nOrata Onene Nehare Tjikotoke nawina otjirata tja Hungiro karupa rwayo. ™Okuza kotji me menwa tji twa yeta ozondunge twavaza o Chief Council airiko, nu kaina yaungurire omwano mburiko imbwi. Otjiungura tjo  zo Chiefa poo Ombara Oini Otjitambi Rukoro okutona ongoze kova kuramenpo ve mberi mo Tjinene mberi mOrukondua rwa Tjinene mbe mu tizira ovandu ve mbo ahungire kunawo kako mevanga oku tjita ombongarero nai na nai nu perivi?,∫ Nguvitjita ma tja tjeri otjina Ombara Otjitambi tjii ha tjitire. Nu nambao wina mbi ha tjitwa posia ovina mbi tierwa okuza ko Tjomuise. ™Kako eÞe katuna kwii tjiwa, kapari omatiasaneno wa sekamene okuzango a tjivisa mo radio,∫ Toromba matja. 

Omutjangerepo wOuhonapare wOmbazu wOvaherero, Onongo Mutjinde Katjiua matja ozombara za Tjinene za øangerwe ko Kakarara  kombongarero yo Chief Council ouzeu wa kuwari ama u kahungirirwa posia aze havaza.  Ombongarero indji ondja ka kutire kutja ku ka kare ombongarero ko Tjinene yo Tjiwana atjihe nu wina ozombara za Tjinene pu zeri kamwa oku ka kara puyo. 

Tjarwe  Toromba matja otjiurumise kuwo ombongarero pomuti Ngauzepo mbu ma tja kuwo mburi omuti omuzere wo ma woronganeno mo ma yamberero  oku ka ningirira po otjiwa. ™Ndoovazu eye wa kuramisa nao nu ke na kutuma kutja oweÞe ovandu turi mo Tjinene, nga kayende ko mu rungu noviøa vye imbyo eÞe ma tu woronganene po mberoo yOvaherero yOuhonapare pu tu kara arire pu twa undjireb ombuze kutja porumwe tjazu no ku mana ombongarero indjo, meya kweÞe ee kuhungira kwete mouzeu mbu tu nawo  kunaye poo vii?,∫ Toromba matja. 

Ouzeu omazikiro wOmbara Muute Tjijahura kehi yo mu ramba mo Tjinene ozombara inÿa nÿetja wa zikwa kombanda yao no kuhina omatiasaneno nazo. 


2021-02-26  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media