New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omukiintu Omutanzania a mangwa ninganangamithi

Omukiintu Omutanzania a mangwa ninganangamithi

2022-08-31  Victoria Kaapanda

Omukiintu Omutanzania a mangwa ninganangamithi

Omukiintu gomimvo 29 goka e li omukwashigwana gwaTanzania okwa li a mangwa niingangamithi, yi li molupe luusila, ano ococaine.

Sha ikolelela kepeko lyopolisi, omukiintu ngoka okwa li a mangelwa mondoolopa yaSwakopmund moshitopolwa shErongo.

Otaku hokololwa kutya okwa li a adhika niingangamithi yongushu yoshimaliwa N$21 600, yoogalama 36.

Opolisi oya ti, omukiintu ngoka okwa li a mangwa po konima opolisi kwa li ya nothelwa ko. Opolisi otayi kumagidha oshigwana shi hulithe po okulongitha iingaangamithi oshoka oya nika oshiponga.

“Kehe ngoka taka adhika niingangamithi otaka pewa egeelo lye lya gwana,” opolosi ya ti ngaaka. Okwa ndhindhilikwa kutya aakwiilongo oyo haya yakele iingangamithi moshilongo, nonando oye shi kutya inayi pitikwa mo. Aanona oyendji oya thigi po oosikola,
ya yi momapandaanda, omolwiingagamithi taya longitha, noya ningi iihakanwa.

“Aanona aashona ye li moongundu dhopevi lela, oya tameka nale okulongitha iingangamithi,” ta yi ti ngaaka.

Aanyasha oya hanagulwa po kiingangamithi, neilongo kaye na nalyo, oshoka oonkalamwenyo dhawo oye dhi tula miingangamithi. Opolisi otayi kumagidha oshigwana shi kale aluhe tashi lopota mboka nenge ngoka ta landitha iingangamithi.

Tayi ti, aantu mboka inaya pumwa okukala moshigwana otaya teyagula po oshigwana shokomongula, oya pumbwa okukala moondjendhililo.

-vkaapanda@nepc.com

 

 

 

 

 

 


2022-08-31  Victoria Kaapanda

Share on social media