New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oombashu 11 moWalvisbay dha hanagulwa po kondalu

Oombashu 11 moWalvisbay dha hanagulwa po kondalu

2021-11-24  Victoria Kaapanda

Oombashu 11 moWalvisbay dha hanagulwa po kondalu

Omulilo ngoka gwa pimbile moWalvisbay unene omvo nguka, onkene tagu tsikile okuhanagula po omalukalwa gaantu kaaye na iiyemo oshowo mboka taya kambandhala.

Omupopiliko oshowo omugandji gomauyelele gopolisi moshitopolwa shErongo Inspekta, Ileni Shapumba okwa ti, moombashu ndhoka dhapi ndhili 11, kamu na nando omuntu a monena mo oshiponga. Otaku hokololwa kutya omulilo ngoka okwali gwa tameke okufika potundi 11H00 yongula, gwa tameke tango mepandaanda Galjoen, mo magumbo goonoma 26, 28, oshowo 30 momudhingoloko Kuisebmond.

Shapumba ta ti, omulilo ngoka otaku fekelwa gwa zi poongodhi dholusheno.

“Oombashu ndhoka 11 odha hanagulwapo Omaandaha, no yendji oyali ya kanithilemo iinima yawo,” ta hokolola ngaaka. Ta ti, mombashu moka mwali mwapi tango, ka kwali mwa adhika muna omuntu, no gwali gwa taandele mbala okuya koombashu dha landula ko.

Omulilo okwali gwa dhimwa mbala, ku kandhima mulilo.

Omulilo ogwa dhigupalele aakalimo yomOmbaye okutameka petameko lyomumvo nguka, no yendji oya kanithile mo oshindji. Momwedhi gwotango nuumvo, omulilo ogwa halakanitha omagumbo  ga pita 27 mOmbaye molukanda Twaloloka.

Herman Titus ngoka e na  ombashu molukanda ndoka okwa ti, ita popi oshoka ombashu ye inayi kwatwa komulilo, ashike omililo tadhi holoka momalukanda moka odha fa tadhi ningilwa owina.

“Omolwa shike kehe ethimbo omalukanda  ashike taga  pi komulilo? Shapo aantu oyo yene hayafike oombashu dhawo yene, nomatompelo gamwe ge li po,”Titus ta ti ngaaka.

Ta ti, okuuvite kutya aantu mboka taya fike, omboka inaya kwatelwa momagumbo ngoka taga tengenekwa okupewa aakalimo yamwe, ya li ya fikilwa oombashu dhawo omvo gwayi.

“Shika otashi tula oonkalamwenyo dhetu moshiponga, oshoka ka tushi omulilo ngoka ethimbo hagu tameke nege ha gu zi, otuuvu ashike aantu taya tondoka. Otuna uunona  tu li nawo muka mboka itawu vulu okwiigamena una wa adhika komulilo owo awike,” Titus a popi nongeyo.

Ta kumagidha aakalimo yo momalukanda ta ti, kehe ngoka talongo iilonga yatya ngaaka, neyi tulepo, otaya yonagulapo omaliko gaantu.

Omilillo moshitopolwa shErongongo okwali dha pimble ashike konima Ngoloneya gwoshitopolwa shoka Naville Andre oshowo Mayola Trevino Forbes ya li ya eta puuyelele kutya aakalimo ye li 121 yomolukanda Twaloloka otaya ka tungilwa omagumbo sho oombashu dhawo dhali dha pipo komulilo.

– vkaapanda@nepc.com.na


2021-11-24  Victoria Kaapanda

Share on social media