New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshakati otayi gandja omahala kaaningi yomaindilo

Oshakati otayi gandja omahala kaaningi yomaindilo

2021-03-02  Victoria Kaapanda

Oshakati otayi gandja omahala kaaningi yomaindilo

Omunambelewapitithi melelo lyondoolopa yaShakati Katarina Kamari okwa ti, omahala otaga gandjwa kwaamboka ya ninga omayindilo, ihe hakukehe ngoka ta ikuthile ehala kaashi li paveta.

Kamari ndhoka okwe dhi popi konima aakalimo yomOshakati  ya li ya dhengele oombashu dhawo inaashi pitikwa kuMuni molukanda Onawa. 

“Oombashu ndhoka dha li dha lopotwa  dhi li 70, odhi li ashike ndatu, ihe itatu dhi pitike oshoka hago omulandu hagu longithwa, ngoka a hala ehala na landule omilandu nomalandulathano gamuni,” Kamari ta ti ngaaka.

Ta ti, oya ndhindhilike kutya aantu mboka ya dhengele oombashu dhawo kOnawa, oya hala okupewa omahala kumuni lwaali, omanga ye na nale omahala komalukanda galwe.  

“Yamwe otaya ipopile kutya okwa li haya hiila momagumbo ngoka ga li ga tembudhwa koomwaandi, ihe nonando ongaaka ka kwali taya gandja omahala kukehe gumwe, ihe oya gandja ashike kumwene gwehala,” a fatulula.

Kamari okwa ti, oombashu ndhoka oye dhi dhengela pehala ha li udha omeya.

Ta ti ehala ndyoka oye li nunina omawudhano gaakalimo yomOnawa.

Ta ti, omukalo gwokudhengela kehe mpoka inagu pitikwa nando, oshoka elelo olyi na okaalita taka ulike mpoka tapu tulwa omahala naampoka inaapu pitikwa okukalwa.

Nelago Johannes gwomolukanda Evululuko okwa ti, okwa ninga omvula 15 ta hiila momagumbo gaantu, ihe kehe omvula otaya lombwela ya hogolole ya mone omalunduluko, elunduluko olyi li peni nduno.

“Otwa kalelwa kuunona mohiila, omwaalu otagu ende tagu gwedhelwa kehe omumvo, oshike muni ite ya po nopologalama yokugandja oopolota kwaamba ya kala mOshakati omimvo dha pita pomulongo, ihe kaye na omahala,” Johannes ta pula. Ta popi ta ti, omayindilo ngoka taga popiwa ihaga kwathele sha, omimvo otaadhi dhenge po ashike omuntu inaa mona ehala.

“Oshike Muni inaahala tu dhengele oombashu dhetu, sigo uunake ta tu  kala ta tu hiila, iimaliwa otayi zi peni iilonga otwa kanitha omolwa omukithi gwocorona,”ta popi ngaaka.


2021-03-02  Victoria Kaapanda

Share on social media