New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Otjimukandi ma tji kongorerwa iyo ndjova no tjindjwe katjisupi

Otjimukandi ma tji kongorerwa iyo ndjova no tjindjwe katjisupi

2021-10-08  Kae Matundu-Tjiparuro

Otjimukandi ma tji kongorerwa iyo ndjova no tjindjwe katjisupi

Otjomuise - Katjisupi omikandi mbya karerepo po ru tjandja ro manyando rwa Khomasdala kehi ya Uatengapo Tjirondero  na Ukorua Kanguatjivi,  ma vi kongorerwa iyo ndjova. 

Tjirondero wa tjivisa nao natja wina ondjoroka ndjari ama ipata otjimukandi ihi tjakarira ongurova posia mena rouzeu wo ndjeverero aiha karako, mai kara puno ndjova.   Otjimukandi  ihi tjari otji tjitwa tjo kuhonga omitanda kutja po ru kupo ro mbazu pekara tjike nu pe ka yenda tjike. Otjimakndi hi oo tjikando otjitenga oku karako. 

™EÞe twamuna ko ounahepero okukotora ombazu yetu puyari no ku honga omitanda oviøa vyo mbazu mena ro kutja ouye kauno' mwinyo eyuva rimwe ma tu karira ovanane wo zo nganda, oviungura avihe avitara mweÞe,∫ Tjirondero matja. Naweza kutja tjerwe yari oku kondja oku yeta imba mbeungura omikandi popezu no tjiwana kutjam tjive tjiwe. Okutja ovayatate vozombanda, ovahareke vozondjiwo zovakupwa, ovaungure wovikaiva no uti ouÞa Þerwa, ovaÞune vo mirungu no va randise vo viøa tjimuna ozondjupa nomahoro. ™Tjiri okuza mo u paranga wehi ovandu avehe mba vautukire veere oku ye kuraisa imbi mbiveungura,∫ Tjirondero matja. 

Nandarire kutja ovandu okuza ko virongo vyarwe opuvari, Erari raherukire embomba  okuza ko mu ungure wo vi kaiva, omuyatate ™ngaa ko mu haame wo mo ndjuwo∫. Epukiro opurari, Omaruru no Kamatapati. ™Tjiri vya kawondjere nawa tjinene tuno hange pondondo yombazu,∫ Tjirondero matja. 

Na weza ko kutja ovaungure vo viøa vyo mikandi mbari potjitjitwa mavetja ovandu ma ve tono ozongoze noviungura vyao vya rire ovingi oyo ndjari ondando onene yo tji tjitwa ihi. 

™Tjarwe omitanda nai mavitja ndoondoo va toorere po oviøa vi vari ve rihongere okutja tjiri ondando yetu yaenenisirwe nomasa,∫ eye wa hurukwa. Ozo horokova zo va kupwa ozo vayatate mo tji wana no zo okuzambo nai okutja ma ze randisiwa. Pendje na nao otji tjitwa tja va tererwe iyo vaharupu mo tjiwaøa peke peke  nu mbu ma vezehepa ma ve ye nene oku hakayena na Tjirondero na Kanguatjivi. 

™Otjitjitwa tjitjiri otjipe komeho yovandu tjinene twakondja mweÞe oveni uriri posia ozombatero zeya tjiri okuza kovandu ovaharupu tjimuna Stigga Ketjijere ngwetupa ondana,Chief Rukambe, Kupaha's Uazukuani na McKatjivirue mbetupa ozombatero ozosemba navi tjinene,∫ Tjirondero ma nyaøuka


2021-10-08  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media