New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Otumunino twa KK tu twa yakisiwa ma tu rurumisa ovitjitwa vie ko ngaaruhe

Otumunino twa KK tu twa yakisiwa ma tu rurumisa ovitjitwa vie ko ngaaruhe

2022-08-19  Kae Matundu-Tjiparuro

Otumunino twa KK tu twa yakisiwa ma tu rurumisa ovitjitwa vie ko ngaaruhe

Erero yarire ombura nai otjikamba otjizoozu tji tja havera ko tjikutu  tja Kazenambo Kazenambo (KK) no ko tji ku matundu tjo tjiwaøa tjo Vaherero no Vambanderu no Namibia arihe.

Tjiyari o 18 ku Katjose, KK otja zamo mo uye imbwi  okuza no ku kondja kuno  ko Covid-19. Otja tja Þona mo tjirwa tjo ngutukiro ya Namibia eye mari umwe wo va rwe no ndjembo kutja ehi rikutuke tjiyari 21 ku Seninarindi mo 1990, wa nangarasi wina otjirwa kuno ko Covid-19 wa Þona. Posia eyengo ke tji tjiko otjo tjitwere  tjo nÿiro ka tji tjiukwa kutja tjiripi.  

Posia ombepo ye ihinga no masa ngamba. Kutja o mo tjikutu tje, omo vazapamwe no ma panga we, na wina  mo vazandona ve vari, Mutumbe na Munikore, otja tji tja raisirwe  Oritjatatu. O kakumba katjere eyuva indi ndari ezoozu ka rina  kuyandjera kutja ri kapite tjo. Okuzamba ngaa kongaaruhe kutja ena ra KK ri handjaukire ko tjimuna eye omwini tjaa handjaukire mo ku rwira omausemba no zombwiro zo muhoko we na kangamwa Omunamibia auhe wo usemba mbu tombwa wina. 

Oihe ya kuramenwepo iyo muhonge Gustav Mupurua, wina ngwa hungirirepo Otjimaharero, omuyaruke KK ma kwatwa nu wo ina, mu varwe, pari Kaundja Mbunga Uanivi (Ngombe). Mupurua na Uanivi aveevari ovo rukoka roko muhuka rwa Tjauana, ovakwate vawo no vannene  ku va ka kwa terwa ovakuru vawo tji va huka ondjembo ya Katjivitjouanga. 

Tjingetjo aveevari vakara no rupa orunene kutja KK maze mo Tjauana ma kwaterwa oku katoora ondjembo, ngunda o Namibia eye aa hiyarora okuyata mo na ndarire, posia ama tjiwa kutja ehi ku kwa ziriire ovakuru vo vakuru ve. Mupurua wari omuworonganise mehindo ngwa toka Uanivi kutja me ke ri kute kotjirwa eye ke kerihonga okuumba. Nu KK emutezere otjaina. 

 Po ma zemburukiro inga, pendje noruhoze ndwaa rumunika tjinga otjiÞo tjo ku pandjarisa KK mo vengi atjiri otjitaazu, yari  ombamba no kuteza no ku zemburuka ozondambo ze. Munao otji payakisirwe otumunine no ruyano ro kutja oto kanaa tuzemi no ku zemisiwa kutja oviungura vyo upatje via KK avi hazemi, okuzenga no ku zembwa.

O ma zemburukiro inga yari onyuu huwe uriri yo vi tjitwa mbiri ko omayuva omare wo masuviro wEyuva Rozombanÿe.  Owo wina ngeri omayuva wo ma yamberero mo Kahandja no ma isakero wo nguyu ko ngungu ya KK po Kapuka. 


2022-08-19  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media