New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ouye wa kandongwe otukupo two mbazu twarire otwo vihuro

Ouye wa kandongwe otukupo two mbazu twarire otwo vihuro

2021-10-01  Kae Matundu-Tjiparuro

Ouye wa kandongwe otukupo two mbazu twarire otwo vihuro

Otjomuise- Embo rimwe ma ritja  ouye wa kandongwe  nu tjazumba rarwe aritja ouye oukuru kauzara oupe.

Mu ihi tji tja tjitirwe omayuva wo ma suviro ngazuko mo tjihuro ohongora omundu konoo tjiwa kutja nambano po mahya yevari inga nda pwirire oriiøe?  Orondi ndi ma ritja ouye oupe kauzara oukuru poo orondi rouye mbwa kandongwe?  Omurumendu omuture wa Pukiro no mitiri onguri wa harere oku kurumana omutima tja munine oviperendro vio mu watje omukazona mo vi katine vio rukupo. Oro ndwari mOtjomuise tjandje eye aeri mEpukiro mo tjirongo Okomumbonde me rarera. 

Omurumendu ingwi onguri Eliah MaÞunÿu, wo mu kazona we Pevangua MaÞunÿu. Omurumendu wa  MaÞunÿu ingwi kaari erike okumuna otjina otji hungame ihi nu gwari muna wina omatundu yarwe yo va zandu no va kazona owo mba tiere kutja  ma ve kara no u tu kupo twawo otja kombazu mOtjomuise na ve tjiti nao. Nambano kutja nandarire  imbo va kupe imba kutja ondjova ma ve twara pi no vakupwa omaze ma ve kahuwa pi otjiøa nai tji tja temisa ombazu ya kOuherero na kOumbanderu. Imbi mbia sanene ingwi ka na indu via karere ko. Imbi ma vi paha ozonongo zo mbazu tjimuna oo Hijangaruu VeseeveÞe, Manyema Hepute na Ngeke Katjangua. Omundu tjiri ko no kutjiwa kutja ozonongo zo mbazu ma ze tjavi no vi himise imbi. Otjipurukise tji tjaura ombande otukupo itwi twari porutjandja ro ma nyando mo ma turiro ingo ngari wo zo mbahaurumbu mOtjomuise. 

Nu kutja nangwari ouye katjiuye umwe ngwari ko honga yo tu kupo eengwi ngu maso kutja omutjiwe wo mbazu no kutja orukupo kombazu otjikwaye, Veziruapi Rukero eye nguri omwini wo rutu indwi Ombazu Cultural Heritage (Otjirumatwa Tjombazu). Kutja embo riurisiwe kutja imba ovaÞi no vakuru mbu va tandan oku nyona, imba mbasere kutja nambano ooo meho, omatwi nomeho wo tjiwaøa no mbazu no ve tji tumbure, mberi ovanane vombazu, va munikire po tukupo itwi muwo mu mwari Ombara ya Kamatapati, Rukanbe-Uazukuaøi. 

Kombunda yaavihe imbi koruseinina pa ka ka hukire kutja nangwari itwii kaari otukupo twa ka tjotjiri nu gwari yari otji tjitwa  tjo mi tanda mbia pendukira ombazu yavio oku hongasana kutja orukupo ro mbazu ru kayenda vi. Otjitjitwa ihi tjari orupa no tjiveke tja Namibia tjovirumatwa tjiyari 20-26 komweze imbwi. 


2021-10-01  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media