New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovaherero nai mave nanwa iune?

Ovaherero nai mave nanwa iune?

2021-07-09  Kae Matundu-Tjiparuro

Ovaherero nai mave nanwa iune?

Otjomuise- Hapo nai Ovaherero kehi yOuhonapare wOvaherero wOmbazu venounane noo uøe  poo oo uøe?

Okomiti yOndanaukiro (Transitional Committee) oyo no ho ndji ma isanewa Okomiti yOpokati Koruveze (Interim Committee)? Poo Ombara Vipuira Kapuuo, eye nguri Omuhaamise wOvihavero vio Tjirata Tjombara (Chief Council), nu wina o Senata? Kapuuo mu Keetute Oritjavari wa yauzire kutja okomiti indji posia atja tji ya zikirwe tjandje eye uri kOvitoto. Aiziki ovandu mo vihavero ena re wina mu ra twiirwe nganda oviøa imbi avii kozombuze. 

Kapuuo tjazire kOvitoto aha hakayene nayo nganda eye a kapita kOmuÞukururu. ™Ami tji mba kaza kOmuÞukururu otjimbatja katjitu hakayene ma mu tamunwa ena randje mo komiti indji nu kutja oyo ya zi kirwa pi ami hina kutjiwa,∫ Kapuuo matja. 

Otja kOmbara Kapuuo ave hakayene posia eye araisa kutja indji kaa Mbara Otjitambi ondenga okuÞa no Mbara Otjitambi tjiyaÞu ve twapo ozokomiti nÿu ma ze ve ungurire oviungura. ™Posia okomiti ka ndji twapo kutja nambano ondjiri kombanda youhonapare wOvaherero. Poøambo kape kawondja nao,∫ Kapuuo matja.  Na raisa kutja nandarire kutja eye ka naa we inakaurire, wa raisire kutja kena kurira okaøepo kayo nu marire otjiuri tjayo puno' Chief Council.  Nu yasere oku rira okomiti ndji ma iungura onÿiro puna oviÞo vyarwe. ™Ohunga no tji havero tji ma tji heewa otjihavero tjomberoo tjina omutjangerepo omwini operi oviungura ma vi kawondja otja tjiviungura,∫ Kapuuo matja. 

Matja eye ka kaøepo ko komiti nungwari omuni wayo oyo tjinga aya sere oku kara kehi youhonapare. Otja kOmbara Boas TjingaeÞe Otjirata tjOzombara ngunda omasa wayo inayo. ™Omwano imbwo mbwaa iungura kuno' Mbara Otjitambi, omwano imbo ombu ma ukawondja uriri, oviugura viayo vinayo oini, no ku raisa tjimuna tjaa iraisa komberoo yOmbara Otjitambi nao, nao uriri. Kapeya runduruka po otjina nandarire,∫ matja. 


2021-07-09  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media