New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanane vombazu ombe yandjera omahi yepundwe - Tjatindi-Tjeja

Ovanane vombazu ombe yandjera omahi yepundwe - Tjatindi-Tjeja

2022-07-01  Kae Matundu-Tjiparuro

Ovanane vombazu ombe yandjera omahi yepundwe - Tjatindi-Tjeja

Ehi oku kotoka koveni varo karina pona parwe purahaka pendje na mo vanane vombazu owo nai mbekuna omburuma nandarire mo vandu vao oveni mbu ma ve kondjisa kutja ehi rikotoke.

Ehika ra Namibia Rehi Rotjizeero indi o Anestral Land Foundation of Namibia, ousupi o ALFON, maritja. Oritjavari oro rari no mbongarero yo zombuze mo Katutura pu ra tarere mo mapu yetatu ngatjama nehi. Ngeri Ehi rOtjizeero, Otuveze Twouzeu no Mapundiro wOmahi. ™Mowatjiri tuno ovnne vombazu no mauhonapare wombazu mbekuna na mbakunua ondira nganduu kuwo kangamwa epu arihe ndino' tjiøa nEhi rOtjizeero na viarwe mbia tjama nehi ovihina hepero kuwo,∫ Omukondonene wo ALFON, Jarii Tjatindi-Tjeja matja. 

Matja kapena umwe wo vanane vombazu poo omauhaonapare wombazu maisapo pendje naimba wo komanene wehi owo wina ngena ondando yawo omeni tjikweya kepu rehi. Mombepo indji otja yauza omuhungirirepo wo rutu indwi, Sandie Tjaronda, ngwa Þunu kepu romapundiro womahi wa kangamwa ngumatja otjitjitwa tjombangu youmuhoko wo mauhonapare karive wombazu. ™Kutja maru vanga poo katuno' kuvanga epu rEhi rOtjizeero rituna koviwana karive. Mena rokutja ovio oo mbaÞunwa ondota iyo kuyekwa ehi oyo nge kayenda nai nganduu kombunda yo ngutukiro,∫ Tjatindi-Tjeja matja. Naweza ko kutja tjimo hungiro Ehi rOtjizeero konoo kara wina okuhina ku hungirira ko Tjitiro Otjindjandja.  Matja katjikumise kutja ohoromende tjikweya kehi ka i sekama no mbango aihe tjimuna tjingetjo wina mo Tjitiro Otjindjandja aiha sekama no mbango aihe. ™Tjingetjo wina okuundjira ovanane vombau mberi mo ndjatu yo horomende oku sekamena Ehi rOtjizeeo no mbango. Okuundjira ko nao yasana no kuunjdira ko ohunguriva oku kara nomayo,∫ Tjatindi-Tjeja matja. 

Munao ongurameno yo mauhonapare wombazu kutja Ouhonapare wOmbazu wOvaherero, owa Maharero poo wovakwena mepu rEhi rOtjizeero otjeheri ongumise. Peno tutu tu twasere oku hongorera otjiungura ihi posia mena ro mapu ngu ma ye tjiukwa itotuni, oto otu kuramena omairo wo ko murungu mo murungu. Otji otji tjiyandjera kutja omahi yerire ehwe ra ngune pingo no ndjou ya ngunenga, otjo tji tjiri otjiungura tjo horomende no mauhonapare wombazu wo komanene yehi oku tunduuza omihoko karive. ™Mena ro kutja ozondjaka ndekarapo ndukuza ozomihoko zekara pokati komuhoko wo vambo no mihoko viarwe,∫matja. 


2022-07-01  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media