New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ozombamba za zemburukwa, ko Zombu ma ku kayamberwa 

Ozombamba za zemburukwa, ko Zombu ma ku kayamberwa 

2021-10-08  Kae Matundu-Tjiparuro

Ozombamba za zemburukwa, ko Zombu ma ku kayamberwa 

Otjomuise- Nambano omayuva wo ma suviro inga ozondjira tjiva ma ze hungama ko Karukondua Komatoororero ka Tjinene.

Kutja ze kayandere po Zombuzovindimba muhuka tji kuna ovitjitwa vio ma yamberero. Tjiyari yevari, ndiri Oroviungura rojtiveke tji tjazuko, era ra Lothar von Trotha, o mu zepe omuhina mbinÿu ko mu tima wo vi mbumba vio muzaro umwe viehi ehuure rOvandoitji inÿa ozo Schutztruppe, otji ra ritjitire ozombura 117. 

Otja tji ma pe tjiukwa era indi onda tjita kutja omuhoko urire osewa otja tjiuri osewa nai no mu heka ngamba otja tjiuri omuheka ngamba. Eraa indi orondo nda ya ndjererwe po Zombuzovindimba. Munao oo ozondjira zatjo otji za tandwa.

Tjingetjo wina Omandaha tjiyari yane komweze imbwi, omakotorero omatenga tenga wo zo mbamba zoviuru no ma tupa yarwe wo vati no vakuru vomuhoko, otji ya tjitire ozombura omurongo. Okomiti yOvaherero nOvambanderu yOtjitiro Otjindjandja kehi yo zo mbara zo mihoko imbi, otji yamunine kutja omayuva inga tjinga na mbano omutjise wo Corona mbwa oma ehi, tji ma umunika ayo wa pupurukwa katiti, ovinege vi ma kuruhungi imbi maviso oku zemburukwa. Kutja otja tjarira ombazu ovati no va kuru ve pewe ondjozikiro ndje ve pwire. 

Okutja erero otji pari omazemburukiro wo zo mbura omurongo wo ma kotorero wo zo mbamba po ru veze ro ma tiziro wo vi nenge vio ma kuruhungi wo ngutukiro mo ndivitivi yo tjihuro tja Tjomuise. Ovitjiuta imbi yari ourizemburuka wo komiti yOtjitiro Otjinndjandja kehi yo varwe vayo ovakuru, owo zo mbara ku za sere ko ondaya. 

Kutja owo wina ye pendure otjimbi TjotjiÞiro Otjindjandja  kutja ozondjira za Zombuzovindimba ze serurwe otja tji za serurwa nai. 


2021-10-08  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media