New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Ozoperesende ndatu uriri kanÿoneno!

Ozoperesende ndatu uriri kanÿoneno!

2021-06-04  Kae Matundu-Tjiparuro

Ozoperesende ndatu uriri kanÿoneno!
Top of a Page

Otjomuise- Ozoperesende ndatu uriri zo tji ma riva atjihe o Namibia tji ra zera otjo tjisuta ehi rOvandoitji ndi ma ri yandja otjo tjimariva tjo ndjesiro no me kursiro mowatjiri kanaa tjiso oku munika otjo ndonenno mo tjihungiriro tjo TjiÞiro Otjindjandja, Ondjesiro nOtjisuta.

Ondekurona yo TjiÞiro Otjindjandja, Vetumbwavi Mungunda, matja. Eye Oritjatatu mu Keetute wa ziririre komambo wavevari mbekara ouøepo wo tjihungirio pokati kohoromende ya Namibia no yEhi rOvandoitji. Ounepo imbwi Ebson Uanguta na Fanuel Kaapama mavemunu kutja po Zondola za Namibia omatau o 18 ngunda opu vayandere. Posia omuvero tji wa paturuka owo nai mu va twa ombaze imwe, mapeya otjimariva ihi atjiyeruruka. Nandarire kutja kapena onduvasaneno mo mambo poo omatjngwa ndji ma ikiwizike nao. 

™Nambano kotjiveta matwiisana kovitjitwa imbi otja tji viari okuza meho ra ka ndinondi: Otjitiro Otjindjandja.∫

O Ministera yOvitjitwa Viopendje yEhi rOvandoitji, Heiko Maas, watjere nao mo ru tuu kozo mbuze Oritjatano ndazuko tja hungirire ohunga no ma tiasaneno wOtjiÞiro Otjidjandja pokati ka Namibia nehi re nambano ngu ma kuzu yeere kotjikoro nu nambano tji tja sewako oku twako omunwe kembo ko nÿuvasaneno ndji ma itjiukwa otjo Nÿuvasaneno yOndjesirasaneno.

Epuriro nambano nda ingana mo vi waøa mbya ihamisiwa vyo zo zo ndekurona zaimba mba hupa OtjiÞiro Otjidjandja, okoo kutja hapo omambo wo minister yEhi rOvandoitji inga tjiri owo komutima  wo ndjesiro nu hapo onÿuvasaneno indji opuwo ondjiriyo nu yapwire ombandjarero oviwaøa vyo Vambanderu, Ovakwena nOvaherero mbi vya muna mu muna ombandjarero yominyo ovyo mbi ha yarurwa po mbi ha rapwa? 

Oumune mo vi waøa wa rimbara wina otja tji wa pizuka tjiva mbu ma utja otjo tjiri Ehi rOvandoitji ra itavere OtjiÞiro Otjindjandja, ra ningirire ondjesiro nandarire oyo ngunda maiso oku ye kuyandjewa kotjiveta, nu munao wina otji ma ra tie okuyandja otjimariva tjo ndjesirasaneno no me kurisiro tjo zOndola za Namibia ape omatau 18, tji tji heri tjo tjikando tjimwe nungwari tji ma tji humburwako oure wo zo mbura 30 nganduu tji tja kanuka. 


2021-06-04  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media
Bottom of a page