New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Patisiso inyatela konahalo yakuisa nzila yasitima kwa Katima

Patisiso inyatela konahalo yakuisa nzila yasitima kwa Katima

2022-04-04  Edgar Brandt

Patisiso inyatela konahalo yakuisa nzila yasitima kwa Katima

Patisiso yene talima konahalo yakuyandulula nzila yasitima kuzwa Grootfontein kuliba Rundu ni Katima Mulilo, yene nyatezwi kililuko la linzila ni misebezi ifelile. 

Zabutokwa zefumanwi kikuli nzila yasitima yenca yalibima ze772 yakonahala, mwalikalulo zakupanga, silalanda, mulao, masheleñi ni kuhulisa litaba zalipisinisi kacwalo iswanela kuyahiwa. Patisiso yeo netalima nzila yewela mwanzila yetuna yasitima hala naha Zambia ni Namibia kakusebelisa sikiliti sa Zambezi. 

Patisiso ne ezizwe kikampani ya MR Technofin kuzwelela naha Canada, mi nesulezwi masheleñi kaswalisano yanaha Namibia ni Panka yaZwelopili yaAfilika, mi zefumanwi litambekilwe kwaliluko la misebezi.

Nzila yasitima yebata kusila museto, ibata kunungahanya mikoti yeminca ni likezo zamikoti, sihulu mwalinaha zeli bukaufi kwanzila yasitima zukwa Walvis Bay – Ndola – Lubumbashi, ili kukonahalisa nzila yamilafo kuzwelela sibaka sa milafo yaKopa mwanaha Zambia kutaha kwa Walvis Bay. 

Kacwalo nzila inzi mwalineku sakata kukonahalisa litaba zatekisano hala linaha zefumaneha Mbowela waAfilika, Europa, Upa ni Mbowela waAmerica hamoho cwalo ni misika yenze ihula kwa Upa. 

Kampani yebona zamilafo mwanaha Botswana yezibahala ka Tsodilo Resources Limited nelemuhile kuyahiwa kwanzila yasitima kuba “zwelopili yabutokwa”. 

“Lususuezwa kizefumanwi kipatisiso, kuli nzila yelelwa yalibima ze772 yakonahala kuli izwelepili,” nekubulezi muinasipula ni muzamaisi waTsodilo James Bruchs. 

Ili hape yana lumbile mulelo wakuyaha nzila yeo yasitima, sina haikafita mabapa ni Divundu ili yeli libima zemashumi amalalu kazeketalizo ni silao moibelekela kampani mwanaha Botswa. 

Tsodilo kikampani yalifasi yeitengile mwamilafo ya daimani ni lisipi, mi inze ibata milafo mwanaha Botswana.


2022-04-04  Edgar Brandt

Share on social media