New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Pula yetuna isinya mukwakwa

Pula yetuna isinya mukwakwa

2021-02-15  John Muyamba

Pula yetuna isinya mukwakwa

RUNDU – Pula ye tuna yene amuhezwi mwa Rundu, netisize kukwahela kwa mukwakwa mwakomponi ya Tutungeni, ili taba yene hapelelize bakwaezi kufita linzila lisili. 

Buñata bwa mikwakwa mwatolopo ya Kavango ya Upa nesinyehile bakeñisa pula yene nelile Labulalu. 
Mukwakwa one ukwahezi nokukisizwe ki mezi apula ene abuba kuzwelela mbowela kuliba lineku la mutulo, ili teñi kufumaneha libala leli tibiswa kimezi amuunda leli nungahanya tolopo kwa nuka ya Kavango.
Mukwakwa one ukwahezi ufumaneha fañambamo ya libala la muunda. 

Kalulo ya mululwani wa maino ayo neli muzamaisi wa tolopo ya Rundu Romanus Haironga niyona ne kukisizwe.
 “Kanako yacwale lu mwamukopano kuambola taba yeo ya mukwakwa wo ni mikwakwa yeñwi yesinyizwe kipula,” nekubulezi sibuabui wa tolopo Benjamin Makayi. 

Nakupile hape bayahi batolopo ya Rundu kusebelisa mikwakwa yeñwi kufitela mikwakwa yesinyizwe ilukiswa.
 Bayahi ba tolopo ya Rundu banyemisizwe kimangolombela afumaneha mwatolopo. 
“Kitaba ya kozi yesika libelelwa ya lifasi, lusweli kulika molukonela kulukisa mikwakwa. Neli taba yene lusika itekela; mi lupatehile hape kulemusa bayahi kuamana ni mayemo amikwakwa,” nekubulezi Makayi.


2021-02-15  John Muyamba

Share on social media