New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sampofu uli baeteleli mwa Zambia babukeleza masholi

Sampofu uli baeteleli mwa Zambia babukeleza masholi

2022-10-17  Aron Mushaukwa

Sampofu uli baeteleli mwa Zambia babukeleza masholi

Mubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu, uakaleza kuli baeteleli mwanaha Zambia batata kubeleka nibona, hakutaha kwakutusa bahabo mwanaha Namibia kutama masholi, babasweli kungundunganya ni kutokwisa balimi buloko. Busholi bwalikomu buekelize hahulu mwasikiliti sa Zambezi, teñi masholi basila museto wamubu, kuto uzwa likomu mwanaha Namibia nikulinatela mwanaha Zambia, teñi kubihiwa kuli kuna ni musika omunde wakulekisa nama. “Kubonahala kuli kuna ni bulengwami bwakulela kwalineku lale, kuzwelela kwamapokola, baeteleli basizo ni milonganyana. Habaswalisani niluna kulutusa,” nekubulezi Sampofu. 

Naekelize kuli, “kuna ni balondoti balikomu babañata babasweli kulondota likomu ze uzwizwe mwanaha Zambia, kono bakupiwa kulifa masheleñi amañata kuli babulelelwe koli inzi likomu. Kitaba yetuna mubuso waluna uswanela kutalima.” Sampofu nabulezi zeo kanako yamukopano ni likwambuyu walitaba zakwanda naha Netumbo Nandi-Ndaitwah Lamubulo. Mukopano no ezizwe kunyatisisa kucuñuta kwasilelezo sikiliti sitalimani nikona. “Masholi bao, bazamaya ni litobolo zamufuta waAK47. Balondoti babañwi nebafumbelwa kakukunupa mwahalimu, ili kubalemusa kuli bashimbile litobolo,” nekubulezi Sampofu.

Naize kwamuseto wanaha Namibia ni Botswana kumbweshafezi kulatelela mukopano wahamoho, one ubile teñi mwa Katima Mulilo mwakweli ya Muimunene ñohola. Kwamafelo amukopano, linaha zepeli nelinyatezi tumelelano yakupila hamoho mwakozo. 

Tumelelano hape nebata kutahisa kwamafelo taba yakubulaya mizwale babalalu ni muhabo wanaha Zambia, kimasole banaha Botswana. 

“Hakuna zeñata mwahala luna ni naha Botswana. Nihakulicwalo, ikana yaba kuli kubile ni lipiho zelikani,” nekubulezi Sampofu.

 Manzwi ahae naikabezwi ki Nandi-Ndaitwah, yana hatelezi kuli litaba zesikai zebihilwe litoloka kuli kusa swanela kueziwa zeñata. Naekelize kuli linaha zepeli lisa itamile kubona kuli kozo ibateñi mwahala linaha zepeli. 

“Kamukwaocwalo, kutalima taba yabumai yene bile teñi, babusi baluna bafile taelo yakuli mukopano wabubeli ueziwe kimakwambuyu bababeli balitaba zakwanda naha, kunyatisisa mayemo nikubona kuli kozo yabulukwa mwahala linaha zepeli,” nekubulezi Nandi-Ndaitwah.


2022-10-17  Aron Mushaukwa

Share on social media