New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Shilimela ibata kulifiwa sikoloti sa N$4.5m

Shilimela ibata kulifiwa sikoloti sa N$4.5m

2022-10-03  Maria Amakali

Shilimela ibata kulifiwa sikoloti sa N$4.5m

Kampani ya zabumalonda ikwenuhezi kwa Khuta Yepahami kuli ihapeleze likolo la njimo kulukulula masheleñi alikana bolule babane ni licika (N$4.5 million), kamusebezi one ifile kwa simu ya mupunga ya Kalimbeza mwasikiliti sa Zambezi. Kampani yazabumalonda ya Shilimela ibulela kuli likolo nelipalezwi kuekeza litifo kasamulaho makalelo alituwelo zamalonda neli shenyisizwe kilikolo leli bona zalipeleko mwasilimo sa 2017. Mwapampampili ali mwakhuta, kampani yabumalonda iakaleza kuli nekile yafiwa peleko yakuisa lisebelezo zasilelezo kwa simu yamupunga yaKalimbeza kasilimo sa 2010.

Tumelelano necanfalizwe mwasilimo sa 2014 kalilimo zene ni liatelo zeswana, kono nekuna “kushenyiswa kone kutokwahala”. Kampani nena ni kulifa malonda bayona, kakuya kamukwa wakulifa osebeliswa mwamakampani abumalonda. Mwasilimo sa 2014, kakulatelela sikala sa lituwelo, malonda yakala famusebezi naswanela kufumana N$5.30 kahola, mi babali famayemo amañwi nebana ni kufumana N$6.75 kahola. Mwasilimo sa 2015, litifo neli senyisizwe kuya fa N$7.00 kahola. Mwahala 2016 ni 2017, lingambolo zalituwelo neli tisize kusenyiswa kwalituwelo zabomalonda. Likekezo neli hatisizwe mwa Patalazo yaMuuso mwakweli ya Muimunene 2017. 

Lituwelo zenca neli bulela kuli malonda yakala famusebezi nana ni kuamuhela N$8.75 kahola, kukala la 1 Sope 2017. Babali famayemo amañwi nebana ni kuamuhela makalelo aswana kahola. “Kuli lulatelele litaelo zamakalelo alituwelo zenca, mubilaeli (Shilimela) aekeza lituwelo zahola zamalonda kaufela kukala la 1 Sope 2017, mi inze ilifa malonda bayona kakuya katumelelano yeo,” kubulela kampani. Kampani ibulela kuli nelifile litifo zenca kutisa la 21 Ñulule 2021 tumelelano haito feela. Ibulela hape kuli tifo yamafelelezo yene fumani neli la 1 Sope 2020. Kacwalo hakuna tifo yefumanwi kamusebezi one upetilwe kalikweli zemashumi amabeli kazetalu. Taba ika kena mwakhuta la 17 Yenda fapila muatuli Herman Oosthuizen. Likolo la njimo libonisize kuli lika lwanisana nitaba yeo.


2022-10-03  Maria Amakali

Share on social media