New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sikiliti sa Zambezi si itukiselize kukwalula likolo

Sikiliti sa Zambezi si itukiselize kukwalula likolo

2021-01-25  Aron Mushaukwa

Sikiliti sa Zambezi si itukiselize kukwalula likolo

KATIMA MULILO – Muzamaisi swalelele wa mutai wa liluko la tuto mwasikiliti sa Zambezi Jost Kawana, ubulela kuli sikiliti si itukiselize kukwalula likolo. Mwangambolo ni mubihi yo Kawana naize mutai ulukisize zetokwahala kuli likolo likwalule. “Lu itukiselize, mi maticele baluna sebali kwalikolo. Kalitohonolo nelufumani kwamasheleñi ane afiwa kwalikiliti mwakulwanisa butuku bwa Korona. Kacwalo luyahile miyaho yena ni limbuzi mwalikolo zene sina, mi kaufela yona ifelile,” nekubulezi Kawana.

Nabulezi hape kuli mutai uitukiselize kulatelela milao yezamaisa butuku bwa Covid-19, sina kutina mamasiki ni kuina mambala. Naekelize kuli masheleñi alikana bolule babalalu kaba lobapeli, atiululo ya Covid-19 ane afwilwe kwamutai aka abiwa kakulikanelela kwalikolo kaufela zemwanda kazesupile zefumaneha mwasikiliti, ili kuli kusike kufumaneha baba kungulezwi kwatuko. Muzamaisi swalelele nabulezi hape kuli hala likolo ze mwanda kazesupile zefumaneha mwasikiliti, buñata bwazona lina ni mezi akenile akunwa, mi kizelikana feela lishumi kazeketalizoho zeitinga fakuisezwa mezi kimutai obona za mezi mwalibaka zamatakanyani.

Lipaki neli lemusize mubihi yo kuli maticele kwasikolo sa Impalila nebasika kutela kwamusebezi bakeñisa kutokwa mezi. Hana buzizwe kualabela fataba yeo muzamaisi swalelele natokokile kuli ntambo yetusa mwakupompa mezi isweli ku uzwiwa. “Ntambo ne uzwizwe hape mi haki lapili, kikalibaka leo hakusina mezi. Kono taba yeo iswelwi kutalimwa, mi lulibelezi kuba ni mezi likolo lisika kwalula kale,” 
nasepisize. 

Kubata kubona kuli batu baina mambala, Kawana naize likolo zena ni baituti babañata babañwi bakana bakena kakushutana, mi mokuñwi bakana bacincana mazazi akukena. Nakupile hape maticele kusebeza katata nihakuna nibutata bwa Korona. Hala liñolisa la banana, Kawana naize liñolisa lifelile. “Nisusueza bashemi kukutisa banana kwalikolo kone bakena, konji haiba bana ni mabaka sakata. Hakutaha kwamaino akwasikolo, sibaka sina nikufiwa kubabazwa kwahule, konji haku siala babazwa fakufi kona bakona kufiwa,” natolokile. Baituti kukala mwasitopa sa makalelo kuisa mwa sitopa sa bulishumi kasilisiñwi baka kutela kwasikolo kamuso.


2021-01-25  Aron Mushaukwa

Share on social media