New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sikolo sa Kahunikwa sifumana neulo yamakilasi

Sikolo sa Kahunikwa sifumana neulo yamakilasi

2023-07-24  Aron Mushaukwa

Sikolo sa Kahunikwa sifumana neulo yamakilasi

KATIMA MULILO – Kampani ya MTC hala purojekiti yakutusa likolo zefumaneha mwalibaka zamatakanyani, netambekile simubuso muyaho wamakilasi amane ni muzuzu wakubeela libyana kwasikolo sa litopa zakwatasi sa Kahunikwa, mwasikiliti sa Zambezi viki yefelile. Makilasi nayahilwe kasinyehelo ya masheleñi alikana bolule bababeli kalikiti zemyanda yemibeli (N$1.2 million), mi kampani ya MVA nefile purojekiti masheleñi alikana N$200 000.

Muetapili walitaba za silikani, lituso ni kubabaza John Ekongo natolokile hala milelo ya kampani ya MTC, mi naize ibata kutisa cinceho mwahala sicaba. “Mulelo waluna kikubona kuli sicaba sifumana lituso mwalikalulo zecwale ka tuto, makete ni kufelisa bunjebwe, kutusa lipisinisinyana, nikufa lituto kubabanca, ili kuli naha Namibia ikuhumuse mwalifasi,” nekubulezi Ekongo.

Muetapili walitaba zakamaiso kwa MVA, Philip Nghifikeko, naize kuna nitokwahalo yakutusa mubuso sihulu hala kubona kuli banana kaufela bafumana tuto. “Likolo zefumaneha mwalibaka zamatakanyani inge se libapala kalulo tuna mwakuhula kwasifumu sanaha. Kalulo yetiile yatuto ihapa macaziba, lipisinisi, ni pulukelo, nikutisa kuhula nikuzwelapili. Zeo kaufela libapala kalulotuna mwakulwanisa litaba zakutetela kwalibaka zalitolopo.” Nabulezi.

Mubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu yana balile sitatimende sa likwambuyu walikolo la tuto Anna Nghipondoka, naize tuto iswanela kuba taba yakuikabela, mi likolo litokwa tuso yaliofesi zeñwi. “Likolo la tuto litokwa balikani babañata babaswana ni MTC, MVA ni babañwi cwalo kuli lukone kuswalisana mwamusipili obonahala butata wakufa zibo kwabaituti ili baetapili bakamuso banaha yaluna,” nabulezi. Sampofu nakupile makampani amañwi kulatelela nikutusa likolo zeñata mwanaha kaufela.

Caption: 


2023-07-24  Aron Mushaukwa

Share on social media