New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sitiraka saNBC hasibonisi kufela

Sitiraka saNBC hasibonisi kufela

2021-05-10  Albertina Nakale

Sitiraka saNBC hasibonisi kufela

Kutokwa kutwano mwahala bayemeli bababeleki ni kamaiso yakampani yebona zakupatalaza mwanaha (NBC), kuzwelapili mi babeleki bazwelapili nikucaula kokubukelelizwe. Babeleki baNBC ili bababata lituwelo sakata ni mayemo sakata kwamusebezi, base bafitelezi liviki zepeli bali mwasitiraka, ili kalulo yetisize simbwi kwakampani yabupatalazi yanaha.  Kutisa cwale kamaiso hakuna seibulezi, mi babeleki batiiseza kuli haiba hakuna tatululo habana kushekeshiswa hala zebatokwa. Likwabuyu wamañusa ni zwelopili yabulyambombola Peya Mushelenga, naize naikopanyize ni kamaiso ni babeleki mi nakupile kamaiso kuli imufe milelo hala litifo ni kufukuza kwalisinyehelo.

Kamaiso ya NBC nehanile kualabela falitaba zeo hane ibuzizwe kuli tatululo kiifi hala sitiraka, ili sesi taselize buñata, sihulu babaitinga fawayalesi kufitisa lizibiso. Muinasipula wakatengo kaNBC Lazarus Jacobs nabulelezi New Era kuli nebana nikufitisa temuso Labutanu. Haneli babeleki babali mwasitiraka nebaize baka kutela kwamusebezi haiba kamaiso yacwale inge ishandaulwa. “Lubata kulemusa sicaba sanaha Namibia kuli babeleki babasebeza katata baNBC habazwafi. Lusiala luswalani ni kusanyanganya kuli luutwiwe,” nebabulezi falikepe labona la Facebook. 

Zeo halili cwalo muñoli yomuhulu wakopanoo ya Nudo Joseph Kauandenge naize taba ya NBC ina ni kutatululwa kimuuso. “Mwalingambolo zaluna, nekubonahala kuli likwambuyu ni kamaiso yaNBC habazibi sakueza,” ”nekubulezi Kauandenge. Mushelenga nahanyelize manzwi aKauandenge.

 “Nazwile mwamukopano nako yenika kubulela. Nasiyo nikanako yalipuzo ni likalabo,” nekubulezi Mushelenga. Nudo hape nebulezi kuli taba ina nikufitiswa kuMueteleli wanaha Hage Geingob kuli kufumanwe tatululo. Lipiho neli utwahezi kuli kamaiso yaNBC neikopanyize niMueteleli wanaha, kono sibuabui wahae nalatuzi mabulatwi awo, mi naize hakuna mukopano one ubile teñi kapa one ulelilwe.


2021-05-10  Albertina Nakale

Share on social media