New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Swapo ifumana limembala zenca kwa Ngonga

Swapo ifumana limembala zenca kwa Ngonga

2022-08-01  Staff Reporter

Swapo ifumana limembala zenca kwa Ngonga

Marythar Kambinda

 

Papazo ni mi kopano ya kopano ya Swapo kwa Ngonga mwasilalanda sa Judea Lyabboloma mwasikiliti sa Zambezi, yene etelezwi ki Ngambela Saara Kuugongelwa-Amadhila, neboni limembala ze 113 halifiwa makadi akuba limembala za Swapo. Kuugongelwa-Amadhila nakupile swalisano kuli Swapo ikone kutula. 

Nabulezi hape kuli kopano ya Swapo kikopano ya sicaba, “isi feela kuli lubata kuli batu bazwelepili kubusa, kono mulelotuna wakubupiwa kwakopano kasilimo sa 1960, neli wakubukeleza sicaba sanaha Namibia.”

Naize kopano ya Swapo milao yateñi kiya buitomboli nikusebeza katata. 

“Batateki bakopano ya Swapo neba tatekile kopano ye kuba kopano ya sicaba mwanaha Namibia, kutisa cinceho mwanaha mi cinceho yeo neli kutisa tukuluho. Nebasusuelizwe kutisa cinceho, isi kulibelela babañwi kutisa cinceho. Kakususueza limembala zenca, Judea Lyabboloma iezize cwalo,” nekubulezi Kuugongelwa-Amadhila. 

Nabulezi hape kuli kitaba yabutokwa kuli mubuso wakopano ya Swapo kubona kuli zwelopili ifita kwamaneku kaufela anaha, hamoho cwalo nikuisa mezi, nihaikaba kakuyepa liliba kapa kamapaipi, mwalikiliti kaufela. 

Naekelize kuli papazo yeo yakukenya limembala zenca neli yakutabela sicaba sesi lemuhile kuli kikopano feela ya Swapo yena ni kusepiwa.


2022-08-01  Staff Reporter

Share on social media