New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Taba yakutokwa misebezi inyemisa babanca mwa Zambezi

Taba yakutokwa misebezi inyemisa babanca mwa Zambezi

2023-06-05  Albertina Nakale

Taba yakutokwa misebezi inyemisa babanca mwa Zambezi

KATIMA MULILO – Buñata bwa babanca babasabeleki neba kamuhezi kwa muyaho wasicaba wa Kamunu Lamubulo mwa Katima Mulilo kuyo fitisa bunyemi bwabona. Mukopano no ezizwe kualabelakwa ngambolo yene fitisizwe mwandu ya mialo kimuyemeli wakopano ya PDM Inna Hengari, yebata kuli taba yakutokwa misebezi iambolwe. Katengo kakabona zamisebezi ni zwelopili yasicaba mwandu yamilao neka ezize mikona kulika kufumana maikuto asicaba.

Grace Siambango yangile lilimo zesupile asabeleki amano fumana pampili mwalituto za misebezi, naize liatelo zalitulo zamakalelo litalimwe sinca. “Litulo zamakalelo haliswaneli kutokwa zibo yamusebezi. Yayozwa kwasikolo ukafumana kai zibo yamusebezi? Lutokwakuli litulo zesi zakuhuliswa liske zatokwa zibo ya musebezi. Nibatile musebezi lilimo zesupile zefelile kono hakuna, haki lishea. Kitaba ye lyanganisa kuyomunca inge na,” nabulezi.

Mwapoto kwandu ya mubuso Labulalu, ya balipisinisi balishumi ka alimuñwi kuzwelela naha India. Mueteleli wanaha Hage Geingob naitumelezi kuli taba yakutokwa misebezi yabilaeza. “Lukona kuitumba kuli kuna ni kozo, kono luna ni butata bwa kutokwa misebezi. Lunyandile hahulu kuzwelela hanikala kubusa, linanga ni butuku bwa Covid-19 ni zona liekelize kwateni, kono luna ni sepo yakuli Namibia ikwaluhile kueza lipisinisi,” nabulezi.

Lipatisiso za silimo sa 2018 libonisa kuli kuna nitokwahalo yakutalima litaba zakutokwa misebezi, mi naha yebonahala kuba ni batu babanyinyani ikulubelwa nikuba ni 50% yababanca babasabeleki. Mulela Mayumbelo niyena sangile lilimo zelishumi kuzwelela hafeza lituo zepahami asa beleki. “Ufumana mutu yafelize sikolo lilimo liketalizoho kapa zelishumi zefelile uitombola kubeleka mahala, kono hakukenywa musebezi ukungulelwa kwatuko,” nabulezi. Babanca babañwi neba bilaezi mi nebaize kutokwahala mapurojekiti asusueza babanca kuipeleka.


2023-06-05  Albertina Nakale

Share on social media