New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tekisano ya litapi yakwalulwa mwa Zambezi

Tekisano ya litapi yakwalulwa mwa Zambezi

2021-03-08  Staff Reporter

Tekisano ya litapi yakwalulwa mwa Zambezi

Marythar Kambinda

KATIMA MULILO – Tekisano ya litapi nekalile famisika mwatolopo ya Katima Mulilo viki yefelile, kasamulaho akufela kwa musha wa kukwala bundui.

Kukwala bundui kukalanga mwa kweli ya Ñulule ili kulumelela litapi kuzwala mwasikiliti sa Zambezi. 

Kukwalulwa kwa tekisano ya litapi kutisize tiululo kubao bapilela fakulekisa litapi. 

Yomuñwi wabalekisi balitapi Nasilele Mbala nasakoni kupata tabo yahae kwa musika wasicaba mwa Katima Mulilo. 

“Nitabile hahulu kuli selukona kulekisa litapi hape, sihulu bana baluna habase bakutezi kwalikolo. Senikona kulekela banake zeshota zene ni sika leka, sina lipotoloto ni libuka. Nilekisa litapi zenyinyani N$15 kuisa mwa N$40 kuze tuna,” nabulezi. 

Natalusize hape kuli nekuli tata litapi hane likwalilwe. “Yomuñwi utwaezi kulekela banana sinkwa kazazi, kono nekusi cwalo, kono cwale tekisano haikalile bupilo sebuli bunolo,” neku ekelize Mbala.

Nihaike bundui bukwaluzwi mubihi yoo nalemuhile kuli litapi neli zelikani mwa musika. 

Mbala kono una ni sepo yakuli mayemo aka cinca mwaliviki zetaha. 

“Libaka halusina litapi zeñata kanako yacwale kikuli kanako ya kukwala, batu nebasika leka tunyandi totu nca kakuli twakale netu shwile, kono viki yetaha lika likaba hande. Muunda ni ona utisa kuli litapi lisike kufumaneha, kono mezi haka kutela fafasi, kukaba ni litapi zeñata,” nekubulezi Mbala.


2021-03-08  Staff Reporter

Share on social media