New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Teko yanama mutulo wanaha ika nanuha

Teko yanama mutulo wanaha ika nanuha

2022-06-27  Kuzeeko Tjitemisa

Teko yanama mutulo wanaha ika nanuha

Kubonahala kuba nisepo kwabalimi babafumaneha mutulo wanaha, ili kanako yacwale bakauhezwi kwanaha kaufela hala litekiso zanama, haiba manzwi akampani yaMeatco inge atalelezwa. Muzamaisi wakampani yaMeatco Mwilima Mushokobanji naize hala kuyandulula musika wanaha, kampani yebona zakubakanya nama, ibata kulifa hande balimi babafumaneha kwande amubamba omufubelu, teñi 64% yalikomu zanaha lifumaneha teñi. 

Libaka zefumaneha mutulo wanaha lina ni likomu zelikana lule ni licika (1.6 million). Hane abulela ni babihi bamakande viki yefelile, Mushokobanji naize kuna ni shutano ni liteko hala likomu zefumaneha mutulo wamubamba omufubelu, nizefumaneha mbowela wamubamba oswana. “Lukupa balimi babafumaneha mutulo wanaha kuba ni pilutelele, kakuli misika yeminde inze ibatisiswa kuli liteko zalikomu zabona likone kumbweshafazwa,” nasepisize. 

Nakupile baleki kuno leka nama yezwelela mwanaha Namibia, mi naize nama yefumaneha mutulo wanaha ikonwa kulekiswa fateko yende. Lingambolo hala misika yeo lise lihulile, mi kulumelwa kuli pili mafelo aunumwaha misika yeo ika kala kusebeza. Misika yeo ifumaneha mwalinaha zecwale kaSouth Africa, Angola, Uganda, Tanzania, Egypt, DR Congo, Congo Brazzaville ni Gabon  mwa Afilika, mi Mwahala Upa walifasi misika kufumaneha United Arab Emirates, Saud Arabia, Qatar, Kuwait ni Oman. Kutisa cwale sekulekisizwe nama kuzwelela silaha yaKatima Mulilo yabuima bobulika 14-tanasi kuliba naha Ghana, kuli iyo hasanywa Wiko waAfilika. 

Musika wanaha Ghana usali omunca, mi ulibelezwi kuzwelapili kuhula. “Botswana ni South Africa baikola kulekisa kwamusika wo. Lipatisiso zacwale libonisa kuli teko yateñi iswana ni teko yamwa South Africa,” nekubulezi Mushokobanji. Libaka zefumaneha mutulo wanaha kilikiliti zecwale kaZambezi, Kavango yaUpa, Kavango yaWiko, Oshikoto, Ohangwena, Omusati, Oshana ni Kunene, teñi kufumaneha likomu zeñata. Mushokobanji naize batu banze baleka nama wiko wamubamba omufubelu, kusiya nama yezwelela mutulo wamubamba omufubelu, teñi balimi habana hande misika.


2022-06-27  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media