New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tichele wa muituti uneula libuka

Tichele wa muituti uneula libuka

2020-03-02  John Muyamba

Tichele wa muituti uneula libuka

Maili 10 – Muituti yasali mwasilimo sabune kwasikolo sesipahami sa Unam, na neuzi libuka zatuto zelikana 173, ili zeka sebeliswa kilitopa zeshelashelana, kwasikolo sa Gcagcu kwamunzi wa Maili 10, kwamukulela wamukwakwa wa Rundu-Grootfontein mwa Kavango ya Wiko. Sikolo nesitalimani nikufukuzeha kwa libuka zatuto. Kikalibaka leo Nathan Saddam Makuki, naikutwile kuli nekuna nitokwahalo yakutusa banana kwamunzi wabona, mi naize nzila yende mwakuhula kwabona, kikubafa libuka. “Neni iketezi kukutisa kwasikolo, kakuli seni feleleza lituto zaka kwanu, ili kone nilemuhile kuli sikolo nesitokwile libuka. 

Nihaike nipila mwa Rundu, nina nisimuluha kwamunzi wo, mi kiswanelo kuli nakutiseza kwasicaba saka, ili mwakuzwisezapata tuto yabona,” nekubulezi Makuki, ili yakena kwa mutayi wasikolo sesipahami sa Unam mwa Rundu, kwasweli kuituta lituto zahae zamafelelezo, mwalituto kwalitopa zakwatasi. “Neni lekile libuka ze kwa papazo, kwasintolo sene silekisa libuka kwamutulo wanaha mi nese sikwala, kwamafelo añohola. Mi nifa neulo ye kaku yemela kampani yaka ya Varo, ili yeni zamaisa,” naekelize. Mi kampani ya Varo ifumaneha mwa Rundu, ili yetalima litaba zakulundulula, nikufa lisebeliso za zwelopili.

“Kilitaba zende mwanana kuzwelela mwamunzi wo, yana ilo fumana tuto mi nakutile kuto tusa sikolo, taba yeo ika nanula maikuto abaituti baluna kubona mutu yazwa kwanu yebakona kulikanyisa,” nekubulezi muina sipula wakatengo kakamaiso yasikolo sa Gcagcu. “Usweli kususueza banana ba, kuli nibona baitute kuba maticele, nikuli babe nisepo yakuli kakuituta bakona kuyoba batu babutokwa kwanda munzi. Kakuba sikolo luitumela kumuituti waluna yana lemuhile tokwahalo, mi afa kalabelo kaku neula libuka. Mi kalulo ye ikatusa mwakuluta baituti baluna. Muziba maemo amuuso waluna kanako ye, buñata bwalikolo halina lisebeliso zatuto, mi ulu tusize mwakuekeza kuzelusweli,” nekubulezi yomuhulu wasikolo swalelele Johannes Himarwa. 


2020-03-02  John Muyamba

Tags: Khomas
Share on social media