New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tji ma ye tjiti 22 ku Rozonÿu mo 2022 hapo ohorongo ozonya maitwara pi?

Tji ma ye tjiti 22 ku Rozonÿu mo 2022 hapo ohorongo ozonya maitwara pi?

2021-12-17  Kae Matundu-Tjiparuro

Tji ma ye tjiti 22 ku Rozonÿu mo 2022 hapo ohorongo ozonya maitwara pi?

Otjomuise -  Otjiwaøa tjOherero ngatjito ku tjakanena ongwatero yOmuna wOmundu nani ngahino  kombunda yo ngwatero ye mombura ombe Ndjambi, OvaÞi nOvakuru vatjo ma ve yeta otjiwa no tjiyangapara?

Tjinga nai ombura indji ama iyanda tjo kombunda yonÿiro yOmbara Otjitambi, Ohahende Vekuii Rukoro, mu Ngarano nu ngamba ozombara kaze yarora okuwama otja tji  zasere.  Ombongarero oseinina ndji ma kuzu oyo Tjirata Tjozombara  ya ri omayuva wo ma suviro ngazuko mOnÿerombapa tja Mongua. Posia okuhina oku morosa oruveze ro tjiwaøa, ma pe tjiukwa nawa mo wa tjiri kutja ngunda ombongarero indji kandjiriyo indjo ndjasere. Ihi otjiøa Ombara Vipuira Kapuuo tja raisire ongahukiro komurungu woruveze kutja ngunda ombongarero  indji eye ndjena ondiero nayo poo ndjasere oku kara no ndiero nayo, iri mo mweze mbu ma uyende imbwi Rozonÿu, tjiyeri 22 ombura ndji ma yiutwa indji o 2022.

Mokutja oviøenge avihe viayo vi ro ngerisiwa no ku sembamisiwa nawa noruvze no va haame vayo wina ve tjivisiwe komurungu wo ru veze.  Ya Kozongwehe yeere ya Kaokoa yeya ya ikapita. Ape tataimbwa yarwe ya Kaoko kutja yeya aikapita poo yatjita vi? imbo kapeno ku tjiukwa. Ape tataimbwa ya Tjiwarongo, kutja yeya ya kapita omwano tjingewo? Nai opomba otjiwaøa makuzu nga tjiundje indji ya Rozonÿu nambano. 

Kakutja nambano viasana ngo nu ma vi munika no ku øuka nao mo tjiwaøa tjOherero.

Otja tji kuza kakutja opuwo okuundja kutja Rozondu tjiweya ohorongo onya pooozonya ma i twarapi?  Ombongarero indji ya Nÿerombapa omayuva wo ma suviro ngazuko makuzu, mu viarwe ovingi peke peke, ya urikire Omutjangerepo Omunene mOmberoo yOmbara Otjitambi, Mutjinde Katjiua, otjo mu kekwa. 

Kutja nambano omukekwa wa uøe? Nu peno' va kekwa varwe? Noo uøe? Nu wina okuzamba oku yenda komurungu hapo omuvero wo ku keka wa pata? Avihe imbi mavi tjiukwa iyoveni mbe tjihoreke nai moruveze indwi. 


2021-12-17  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media