New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tjiriange maningire otjiwana okuraisa ovirumatwa vyehi kuye

Tjiriange maningire otjiwana okuraisa ovirumatwa vyehi kuye

2021-01-15  Kae Matundu-Tjiparuro

Tjiriange maningire otjiwana okuraisa ovirumatwa vyehi kuye

Otjomuise- Nguno tjiungura tjo k tunduuza ovirumatwa vyo tjiwana matja ngunda omuvero wo mberoo ye uri kamwaha ku ngamwa ondunge okuza mo tji wa¿a.

Onongo Ngarikutuke Tjiriange, ngwa pewa otjiungura ihi iyo Tjiuru Tjehi Omutju¿ikwa Hage Geingoba nu nai nguu ngurira okuza momberoo yo Tjiuru Tjehi, matja nao. Muao kangamwa nguno ndunge ohunga notjirumatwa tjehi tjo ma kuruhungi tji ma vanga oku raisa kuye, nu harukuru kutja ondjivisiro indji ivaze Otjiuru Tjehi, ma yenene okuvaza kuye poo oku tuurungira mo mberoo ya kangamwa ongooneya ndiri popezu naye.
 Matja ovirumatwa vyo ma kuruhubngi vyehi vire mo zo ndin peke kutja ovyombo mbya vasewapo ko murungu wo ngutukiro mbya tungwa poo oku sembamisiwa ovahuurre poo ovyombo nai mbi hiya sembamisiwa nandarire kutja ovyo vatjiti ozombura no zombura nÿu ma ze vaza omayovi.

Avihe imbi ma mu tarewa kutja ovyo hapo tjii tjiri vina onÿengu oku rira ovirumatwa vyehi poo vyo tjiwana otja komatarero we nu harukuru oumune wo Tjiuru Tjehi otja korapota ye tjazu no ku muna omaraisiro peke peke woviwana poo ovandu kourike wawo mouparanga wehi arihe.
Onongo Tjiriange matja otjiungura ihi eye we tji tjivisa kozo ngooneya azehe mo u paranga wehi na pa mbarere ko kutja nandarire ozongooneya za Maheke na Tjozondjupa okuza kwiinÿa nÿaripo oruseinina nai nganduu inÿa nderipo nai, Pio Nganate wa Maheke na James Uerikua wa Tjozondjupa,  ze no ndjiviro natjo tjinene. 

Matja tji tja sere okurira otjitenga movirumatwa vyehi omatunguriro womaturiro wOmbara Otjitambi yOvarero, omuyaruke Hosea Katjikururume Kutako po Toasisa. Posio otjo tja handwa iyo Covid-19. Posia ngunda aperi nao eye opu ma kayendera komurungu notjiungura the kutja itji tji maa tji ka Manuka tjandje pena vyarwe mbiri mo ru teto. 


2021-01-15  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media