New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / VaHerero kavadene kudiworoka ava vakatengura koBotswana

VaHerero kavadene kudiworoka ava vakatengura koBotswana

2021-05-06  Staff Reporter

VaHerero kavadene kudiworoka ava vakatengura koBotswana
Top of a Page

GAM-Konyara vaherero wokusika ko 700 sirongo nasinye kavakapongere poGam momukunda gwa Tsumkwe, omu kavakadiworokere ezuva lyawo omu vatengwire mosirongo sawo sovharerwa saNamibia vatunde moBotswana omu vakurona vawo vadukilire koBotswana mosiruwo soyita eyi yakereko yovandovesi novaherero momusininiko momvhura 1908. 

Sinzi sovaherero wokusika ko 200 ava vana kara asi vaherero vahamenene moyita kumwe novandovesi mo 1904 dogoro mo 1908, kwakere vantu wokuhova kuvatengwida moNamibia vatunde moBotswana momvhura 1993. 

Varwi nye ava wovaHerero novanekoro lyawo, ava vakere mepitisiro lyaHompa Samuel Maharero mosiruwo nye soyita kumwe novaNdovesi novaHerero awo kwazire koBotswana momvhura 1908 opo nye yakere asi yita yina dida moNamibia. 

Vamwe wovantu ava simpe kuna kara vanatungu moBotswana, ano vamwe vava reta nare moNamibia vatende koBotswana, ntani awo vayavapa evango lyokutunga lina kara asi poGam mo 28 August 1993. 

Ose nkenye mvhura momazuva aga kuwiza kumwe tuyadiworoke 28 April 1993, ezuva eli lina kara asi yilyo lyopa veta vatutengwidire mosirongo setu somvharerwa yimo ngos ana kutanta Hompa Samuel Maharero ogu ana kara asi gezimo lyouhompa waMaherero. 

Maharero katanterere Nampa mepuragero momapeu omu katumbwire vahompa ngwendi hompa Tjinani Maharero navamwe ngoso posiruwo nye oso kageve sihuyungwa sendi posilika. Vamwe wokusika ko 400 vaHerero nawo kavadene ezuva eli, ezi mbunga ezi nye kapitisilire Hompa kurona govaharero Vekuii Rukoro. 

Apa kahuyungire nye kukwateramo vakwawo kansela gomukurona Hans Kandji katente asi posilika sawo muyungi gomunene kunara Hompa Rukoro, kumwe novakansela kurona ava navasimwitira masanseko gawo. Silica esi kapi kappa monekere vakurona wokurugana mepangero nampili nguuru gomukunda Otjozondjupa James Uerikua.

Kanseka gomukunda Johannes Hausiku katente asi ana divako Yuma kosilika sangesi nye age ana zi norugendo koRundu moKavango zoupumezuva.


2021-05-06  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page