New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Vanafarama kavavahundilire guvadame kuhamena mvhura

Vanafarama kavavahundilire guvadame kuhamena mvhura

2021-01-07  Obrien Simasiku

Vanafarama kavavahundilire guvadame kuhamena mvhura

OMUTHIYA -  Kansela gomukunda moOshikoto katangterere vanafarama asi asi vahazumbanesa ehuguvaro mukaro omu zina kuroka mvhura zokuhavara zina kara asi azo kuna mwahuka sivike esi. 
Mokukwama kwedi age kansela, vanafarama kapi vana likatakata, morwa awo nare vana tameke kupurura mapya gawo gomahangu, nampili ngomu asi mvhura zonsesu tupu zina roko dogoro ngesi. 

Age ngakansela simpe kuna kuyimona asi mvhura zonzi simpe kuna kuwiza. 
Nye vamwe vakansela momukunda googwina kuna kutanta asi nomukunda dawo simpe kuna kukuta, nye kapi yina kara asi kuna lifana nomukunda gwaGuinas, morwa amo kwaroka mvhura hambara nkenye ezuva kutunda tupu apa satameka siruwo sokuroka mvhura. 
‘’ Dogoro ngesi kuna kulikida asi mvhura zewogo, kutara tupu omu zina tameke kuroka mvhura ezi. 
Vantu vetu nare vana tameke kulima mapya gawo nye kuna kumoneka asi awo vana lituramo unene; nampili ngomu asi eyi yina wapa namuvho. 

Nye kapi nani tanta asi nakunye ngorooro omu nkenye gumwe, morwa nomuomu kunda dimwe ngesi kuna kara moruteni rwakahurako, simpe kapi vagwana mvhura nampili nakauke. 

Pokatji tupu kaOnayena naOnathinge,’’yimo ana kutanta Iyambo Indongo gwaOnayana omu ana kugava mukaro mosintokorwa sendi. 
Dogoro ngesi, kuna kumoneka muzangu gomuwa, twahazumbanesa ehuguvaro lyetu. Yimo ngoso ana kutanta eyi yahoroka momukunda horowero gwendi Iyambo. 

Ogu simpe kapere magano vanadima asi vakune Okashana nomora 1 ntani 2 ezi zina kara asi mbuto zongwa mokuzangura eyi ono hara. 
Mbuto ozo kwakara asi kapi azipura mvhura zonzi mokuyihetakanesa nonombuto nonkwawo. 
Kansela gwaOkankolo Hans Haimbodi nage gumwe kalizire nononkango damukwawo zendi, mokugwedako asi vantu vahepa kupurura mavango gomanene vahatjira tupu. 

Natuvenye turuganeni unene tuzangure muzangu guna gwanene yipo tukapeko ava navapira kuzangura namvho. 
Kansela gwaGuinas Betty Kaula, momukunda gwendi muna gwana mvhura zonzi omu ana kutanta asi sinzi sovanafarama kavatamekere kupurura. Nampili ngoso age ana kara noudigu kowo vana kukuna epungu sivhulise ava vana kukuna mahangu ngesi.
 


2021-01-07  Obrien Simasiku

Share on social media