New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Venaani: Lubulaya Mwilima mwatolongo

Venaani: Lubulaya Mwilima mwatolongo

2021-05-24  Kuzeeko Tjitemisa

Venaani: Lubulaya Mwilima mwatolongo

Mueteleli wakopano ya PDM McHenry Venaani ukupile hape bamulao kulukulula muuna walilimo zemashumi asilezi kazeketalizoho Geoffrey Mwilima, yana lengilwe mwatolongo kamulatu wabukwenu kamabaka amakulano. Mwilima yasa bile mwatolongo lilimo zemashumi amabeli kasilisiñwi, kasamulaho akutamiwa kwahae mwakweli ya Muyana 1999, usweli kupika koto yalilimo zelishumi kazelobapeli. Nafumanwi mulatu nikulengwa mwamweli ya Ñulule 2015 kabukwenuheli, milatu yelobañwi yabubulai ni milatu yemashumi alobañwi yakubata kubulaya, hala kabelo yahae mwasikwata sabakwenuheli, sene sibata kupuma sikiliti sa Zambezi (Caprivi sapili) kwanaha Namibia.

Mwakweli ya Sope unumwaha, Mwilima natuzwi mwamulelo wakubata kulukululwa kamabaka amakulano, kasamulaho Khuta Yepahami nehanile kupo yahae. Mwabuitamo bwahae, Mwilima nabulelezi khuta kuli ukula butuku bwa lipiyo, ili taba yetisa kuli aye kwalikalafo habeli mwaviki, swikili hamoho cwalo ni kupahama mali. Khuta Yepahami nehanile kupo yeñwi viki yefelile. Muatuli Kobus Miller nahanile kupo nikuitakula famukoloko, kakuli nekusina bupaki sakata. “Babeleki bamakete bane bamufile likalafo neba salumelelani, sihulu fataba yakuli mukupi una nikulukululwa kakuswalelwa bakeñisa makulano,” nekubulezi Miller.

Kono Venaani una ni maikuto akuli yanali membala wandu yamilao kakuyemela kopano ya DTA una nitaba yena ni kutalimiwa kuli alukululwe. “Nisa tiiseza kuli Mwilima una nikulukululwa kamabaka amakulano, kakuli hamutalima lico zafiwa, lubulaya muuna yani mwatolongo,” nabulezi. “Lukuteka likatulo zakhuta, kono nekuna ni liñaka zaka zepeli zamakete zene nibulelezi kuli muuna yani halukeli kuba mwale yakuli wakula. Kacwalo haukoni kuba ni mutu yakula mali, lipiyo, ya amuhela likalafo zalipiyo kakweli niyakula swikili, mwatolongo. Kimatuku amatuna akataza batu. Nitiiseza kuli muuso utalime taba yakumulukulula kamabaka amakete,” nabulezi.

Veenani naize seli nako yakuli muuso ufelisa taba yeo. “Luswanela kumamela kuli kasamulaho alilimo zemashumi amabeli yataba yeo, kana lukona kubulela kuli halukoni kutisa kutisano yalipilu, nikukwala likepe leo? Nikupa Mueteleli (Hage Geingob) kuba muuna wasicaba, kuba mueteleli kuhupula kwanda likomano, nikuhupula kuli selukona kueza kufelisa taba ye,” natiselize. Kulika kufumana bupaki kulikwambuyu wasilelezo nibuiketo Albert Kawana nekupalile. Mwilima nafumanwi kuba mwasikwata sene sibata kupuma sikiliti sene sizibahala ka Caprivi kwanaha Namibia mwahala Muimunene 1998 ni Ñulule 2003. Sikwata sibulelwa kuli nesi lekile lilwaniso kwanda naha.


2021-05-24  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media