New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Venaani wa lukululwa amano mangana ni Covid-19

Venaani wa lukululwa amano mangana ni Covid-19

2021-01-18  Maria Amakali

Venaani wa lukululwa amano mangana ni Covid-19
Top of a Page

Mueteleli wa kopano ya Popular Democratic Movement (PDM) McHenry Venaani, nalukuluzwi mwasipatela, kasamulaho akumangana ni butuku bwa Covid-19, kopano nezibisize viki yefelile. 
“Lutabile hahulu kuli ufolile hande hahulu. Kakuba mueteleli hana kulile, nasika ibeya kunutu. Nabonisize sepo yahae kwa sicaba mi nasizibisize zamakulano ahae. 

Liñusa kila kuli butuku bwa Covid-19 habuketululi. Butile mi bupila ni luna,” muñoli youmuhulu wa kopano ya PDM Ngaringombe nalemusize.
La 30 Ñulule 2020, Venaani nalemusize falikepe lahae kuli naswalezwi kakokwani ka Covid-19. Venaani nalukuluzwi mwasipatela Labulalub mi kanako yacwale ukwa ndu yahae ni lubasi lwahae. Mueteleli wa simubuso wa kopano yelwanisana nazibisize viki yefelile kuli kezalahae yomunyinyani Ujuore Haimene natimezi kwabutuku bwa Covid-19.

 Buñata bwa bayahi banaha Namibia, kungelela cwalo ni mueteleli wanaha Hage Geingob, nebalumezi mañusa abona amatomolapilu kwalubasi lwa Venaani ni Haimene.


2021-01-18  Maria Amakali

Share on social media
Bottom of a page