New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Yaali ya mangwa nonyama yoonzi moondjato

Yaali ya mangwa nonyama yoonzi moondjato

2023-03-14  Victoria Kaapanda

Yaali ya mangwa nonyama yoonzi moondjato

Iimuna koofaalama oshowo miigunda oyi li moshiponga shaafuthi, sho tayi londwa kiigunda hoka tayi yakwa nokudhipagwa unene ethimbo lyuusiku.

Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaShikoto Teopline Kalompo Nashikaku okwa ti aamati yaali yaagundjuka oya mangwa po sho kwa li ya adhika noondjato dhu udha onyama ontalala yonzi, ndjoka ya yaka nokudhipaga mofaalaama. Oshiningwanima shoka anuwa osha holoka momundhingoloko goTsumeb kofaalama tayi ithanwa Brinsbane.

Otaku hokololwa kutya aalumentu mboka anuwa oya li ya iteyele mofaalama yaantu ethimbo lyuusiku, noya li ya dhipaga mo onzi.

Aalumentu mboka yaali anuwa yomimvo 23 oshowo 26 okwa li ya tokelwa mofaalama moka uusiku awuhe nokwa li ya tsikile ondjila yawo koongulasha.

Otaku hokololwa kutya mboka kwa li ya landula oonakulonga iilonga mbyoka yomuyonena, okwa li ya adha aalumentu mboka taya hingi oombasikela ya landulathana kooha dhopate yu uka mondoolopa yaTsumeb. Opolisi oya ti aalumentu mboka okwa li ya kankamekwa.

Otaku hokololwa kutya oondjato ndhoka kwa li ya humbata kehe gumwe kombunda, odha li dha patululwa, nokwa li mwa adhika onyama ontalala yonzi. Anuwa uukwatya wonzi ndjoka ya kana kofaalama, okwa li wa faathana nonzi ndjoka ya dhipagwa kaalumetu mboka yaali.

Sho anuwa kwa li taya pulwa kutya onyama ndjoka oye yi kutha peni, kakwa li ye na eyamukulo. Aalumentu mbaka oya magwa po kopolisi.

Onzi ndjoka okwa li yongushu N$2 500. Onyama ayihe anuwa oya shunithwa kumwene.

Opolisi moshitopolwa shaMusati oyi li molukongo lwomulumentu a yaka iikombo yi li omulongo, mbyoka pethimbo ndyoka kwa li yi li kuulithilo.

Omupehakuluntu gwopolisi moshitopolwa shaMusati Moses Simaho okwa ti oshiningwanima osha holoka Etitano momukunda Okapika B momundhingoloko goRuacana. Otaku hokololwa kutya omulumentu ngoka a yi niikombo mbyoka okushiwike. Iikombo ayihe kumwe anuwa oyongushu N$11 000. Opolisi oya ti, iimuna otayi yakwa, noshigwana otashi kumagidhwa aluhe shi kale sha tonatela iimuna yawo ngele tayi yi kuulithilo oshowo shi kale sha tula po aakeleli et

vkaapanda@epc.com.na 

 

 


2023-03-14  Victoria Kaapanda

Share on social media