New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Zahitire erero mo Tjiwarongo tja Pukiro ndino ma ze randa

Zahitire erero mo Tjiwarongo tja Pukiro ndino ma ze randa

2022-08-19  Kae Matundu-Tjiparuro

Zahitire erero mo Tjiwarongo tja Pukiro ndino ma ze randa

Ovinamwinyo erero mo Tjiwarongo tja Pukiro via hitire nu ndinondi maviuhara ama viranda.

Indi tji pari apa tjivisiwa kutja kavna kuuhara ama viranda mena romutjise wOtjonyo no Tjikoti mo South Africa.  Omunane wo rutu ro vaÞuta rwa Pukiro indwi o Easter Epukiro Farmers Association (EEFA), Katjinduu Tjahuha, Oritjavari otja tjivisire kutja omarandero ngasere oku kara mo Tjiwarongo kaye tjiko rukwao tjinga ovarande averi nanunina mena ro ma tjayerero wo ma nyinga nyingiro wo vinamwinyo mo South Africa. 

Munao Tjahuha otja ningirire ondjesiro ko vaÞuta nako ko tjiwaøa atjihe.  Posia nai pokati kotuveze pa ka kurama kutja nidno maviranda.

Nu kutja tjii hapo otutu two va Þuta maa tu ke riyama ruøe naimbo ouøepo watovato tjimuna nai ovarande tji ve hino kuranda. Kutja oto tuute ovinamwinyo imbi, Tjahuha matja tjitje kura tjeriyama no mekuriro wo tutu omburi ouzeu nowo ye kambura oruveze no tjimariva. Orutu tji rwa ngara rwaharab  okamariva ku rwa twa pehi øani eyuva rimwe ru ye neneke ondando yo me rikurisiro no me riyameno,  tjandje peritjakana ouzeu warwe no kamariva ingo ka ka ngunda ama ke yeura imbo. Posia atja ondjiri ondando mo zo mbura mbari poo nao. 

Ngunda aperi nao Oritjatatu mu Keetute Goliath Tujendapi wo Tjirata tjo Nyama tja Namibia, watjere omakuramisiro wo randero inga mapeya aye karako nganduu ko ma yandero wo mbura. Oritjatatu ndazuko o Ministeri yOtutumbo nOvikunwa, Omeva nOmatungururiro mo Namibia, otji ya tjivisire omataruriro wo ma hitisiro mehi no ma kapitisiriro muro wo vinamwinyo ko tjikoti no viungurwa vya puvyo okuza ko South Africa mena ro mu tjise imbwi.   Mbwa tambukiro oupe wo mu mo tukondwa hamboumwe me hi indo  mo ma utiro wo mweze imbwi.  


2022-08-19  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media