New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Zambezi iamuhela yomuhulu wasipokola yomunca

Zambezi iamuhela yomuhulu wasipokola yomunca

2022-10-03  Aron Mushaukwa

Zambezi iamuhela yomuhulu wasipokola yomunca

Sikiliti sa Zambezi nesi amuhezi simubuso yomuhulu wasipokola mwasikiliti Andreas Shilelo, Labune viki yefelile. Shilelo yana kalile musebezi la 1 Muimunene uto yola yomuhulu wasipokola Marius Katamila yana shimbululezwi kwasikili sa Hardap, kasamulaho akuba muzamaisi wasipokola mwasikiliti kuzwa kweli ya Yenda 2020, amano yola Karel Theron yana pumuzi famusebezi. Mwamanzwi ahae ane abalilwe kimuyemeli wasilalanda sa Sibbinda Mickey Lukaezi, mubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu nalumbile Katamila, kamusebezituna wana ezize mwalilimo zebato likana zepeli hane aetelezi sikiliti sa Zambezi. Nabulezi hape kuli sikiliti siamuhela muzamaisi Shilelo, mi si itukiselize kubeleka niyena kaswalisano mwakulwanisa bubangoki ni kutahisa silelezo mwasikiliti.

Mwamanzwi ahae Shilelo naize kitompo kufiwa musebezi wakuzamaisa sipokola mwasikiliti sa Zambezi, mi naize uitukiselize kubeleka ni sicaba kakuli mapokola habakoni kulwanisa bubangoki banosi. “Lukabeleka katata kubona kuli kuna ni swalisano ni sicaba. Kakuba sikiliti luka ndongwama ni kubona kuli luitenga mwalikezo zamapokola bamwasicaba, ili kuli lukone kuba nikutwisiso sakata kuli kibutata mañi sicaba sitalimana nibona nikuli kimwalibaka lifi,” nekubulezi Shilelo. Kwamapokola basikiliti naize utaha kutobeleka hamoho ni bona, mi ukabona kuli kuna nikamaiso sakata ni kuli musebezi wapetwa ni kutahisa miselo.

Mubakweli kuyomuhulu wasipokola sa naha niyabona zakamaiso Anne-Marie Nainda, nahatelezi kuli sipokola mwasikiliti siswanela kusebeza katata nikubona kuli sialabela ni kutaleleza liswanelo ni litokwahalo zasicaba. Nalumbile hape sipokola sa sikiliti kakusebeza katata mwakulwanisa bubangoki. Nalumbile hape balipisinisi mwasikiliti katuso yebafa kwamapokola kubatusa kupeta musebezi wabona. Nainda hape nalumbile Shilelo kamusebezi wafilwe mi namususuelize kubeleka ni sicaba sa sikiliti. “Nina nisepo yakuli kamaiso yasipokola ya sikiliti, ni limembala kaufela bakatusa muzamaisi wasipokola yomunca kamo bakonela kaufela, ili kuli mutomo wasipokola utalelezwe. Mubeleke hamoho kakuba sikwata, mubuzane kubona kuli twaniso yabubangoki yabateñi nikuli sicaba sa Zambezi sifumana sebelezo sakata ya sipokola,” nekubulezi Nainda.


2022-10-03  Aron Mushaukwa

Share on social media