Okanona (5) ka si sho anuwa ka dhengwa kuyina

Home Oonkundana Okanona (5) ka si sho anuwa ka dhengwa kuyina
Okanona (5) ka si sho  anuwa ka dhengwa kuyina

moshitopolwa shaShikoto oyi li metifa okukonakona oshipotha sha patululilwa omukulukadhi sho anuwa a dhenge okanona ke kokamati nepaya nokonima yomasiku oka si.

Sha ikolelela kepeko lyopolisi lyiiningwanima ya holoka mehuliloshiwike, oshiningwanima shoka osha holoka Etitano lwopotundi 20:30 momukunda Onegandjo momudhingoloko Olukonda.

Otaku hokololwa kutya okanona hoka anuwa oka li ka dhengwa kuyina nepaya olutu aluhe, momasiku sho ga li 11 gaFebuluali nuumvo, sho anuwa ka fekelelwa ka yaka ongodhi yahekulu megumbo.

Natango okanona hoka anuwa oka li ka gu komuti momasiku sho ga li 14 gaFebuluali, ihe kakwa li anuwa ka mona uuhaku, oshoka anuwa kakwa li taka monika ka mona oshiponga kolutu lwako.  

Moshiningwanima shi ili, okanona komimvo ne anuwa oka si sho ka gu mokatemba koondoongi. 

Sha ikolelela komugandji gwomauyelele gwopolisi moshitopolwa shaShikoto Inspekta Ellen Kangulu okwa ti oshiningwanima osha holoka mehuliloshiwike.

Otaku hokololwa kutya okanona hoka oka li ka londa pamwe naapambele yako, sho okatemba hoka koondoongi ka li anuwa taka hingililwa sigo okanona hoka ka gu mo nokusa.

Moshiningwanima inaashi faathaana okamati komimvo 16 anuwa oka kwatwa koonkondo komulumentu e shiwike.

Otaku hokololwa kutya oshiningwanima osha holoka kofaalama tayi ithanwa Bloukheil popepi nehala tali ithanwa Tses mEtitano.

Omulumntu ngoka anuwa okwa li a pula okamati hoka ka li taka ende ku uka kofaalama yahekulu, opo ya endele pamwe oshoka anuwa okwa hala  a ka tale ongombe yimwe e yi hala.

Oshoka anuwa okanona hoka kaka li ke na ontseyo yaashoka omulumentu ngoka a hala okuninga, oka li ka zimine ya endele pamwe.

Opolisi oya hokolola kutya, omanga inaaya thika meni lyofaalama omulumentu ngoka anuwa okwa li a ponokele okamati hoka, ete ka manga koonyala, noku ka kwata koonkondo.

Omanga anuwa inaaya, okwa thigi a mangela okamati hoka momuti, noku ka ningila omatilitho kutya ota galuka esiku lya landula ko, te ya e ka dhipage.

Okamati hoka anuwa oka li ke shi pondola okuza mo momuti moka ka li ka mangelwa e taka ka lopota kuhekulu.

-vkaapanda@nepc.com.na