Ombuaneno mo Swanu ma i ṋuka ṋuka?

Home Otjiherero Ombuaneno mo Swanu ma i ṋuka ṋuka?
Ombuaneno mo Swanu ma i ṋuka ṋuka?

No mungu wa ze pere ondjou.  Mape munika no ku zuvakua ayo harukuru Oswanu ohaṋi yayo ma i tua meṋe na i hungama omatoororero wa Tjikukutu ombura indji otjo tjira tjimue tji tja tanana omutumba wo haṋi.

Tjinga nai apena ozongondjero zotjivara kutja otjira tji kare nOmbongarero Onene Yapeke tjimanga naṋi otupa tuvari  pu ma tukara. Erero oto otji pasere ongondjero indji ma i ryama okapaeze komurungu. Po siya ape tjurire. Otja tji ma petjiukua nai Oswanu yatauka motupa tuvari.  

Ohaṋi ape nai ndja hingi ozombura ndatu okuza ko 2021. Na iyeta kokutja nandarire mOmbongarero Onene, mdji tjiukua otjo Congressa ndjari mOkahandja mo 2022 mo ma yandero wa Kozonjanga no ma utiro wa Kambundu itoorere Evalistus Kaaronda otjOperesidenda oku yarukira po Onongo Tangeni Iijambo. 

Ngunda orupau indo ruarue komurungu wa nao aruari na ndja ruiisana wina otjo Mbongarere Onene yApeke mu Katjose mo 2021 pu rua zikira Charles Katjivirue, otjOperesidenda yaro.

Kombunda yome ri tiakaneno yo u ṋepo uvari wo Swanu, Omukurundu no kaṋepo oka kuru okaṱakame, Noag Kangueehi, na Vasana Ndjavera, ma pe munika ayo oka papu ketu ma ke yenda yenda nu Ombongarero Onene yApeke indji nai ndjiri mo mu riu wo ndiero no ma sembamisiro, mapeya aituara Oswanu kehi ro ru yano. Ombura indji nduri omatoororero  wOperesidenda nounepo wOmbongarero yOtjiwaṋa.  

Imbi avihe vya kongorere  ombongarero yo u ṋepo ndjari Posarama indji o Witbank ya Matjipeuaṋi Kahorere. 

Ndji ma kuzu ya sembamisa ohepero yOmbongarero Onene yApeke. Kehi yomasembamisiro wounane auyevari okuzika ounane warue wotjira.  Wina otjo tji¿a tji tja vaza otjombanguriro otjiposa ihi mutjo tji nanununue. Nu ndji ma kuzu  wina  ya yauza avihe mbiri morutuu ndu ma ru tjiukua otjo rutuu rOrutavi rua Eiseba.